ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ พ.ศ.2559
โดย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๐๙
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๐๐
www.dtam.moph.go.th
และ
ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัทพ์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐, ๐ ๒๓๕๖๐๘๓
โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๒
www.royin.go.th, email: ripub@royin.go.th

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health
ขนาด
17 MB
ประเภท
การแพทย์
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 10.3 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

อังกฤษ

จัดตามอายุ
4+ ปีขึ้นไป
ลิขสิทธิ์
© Department of Thai Traditional and Alternative Medicine
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ