ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ พ.ศ.2559

พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ พ.ศ.2559
โดย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๐๙
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๐๐
www.dtam.moph.go.th
และ
ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัทพ์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐, ๐ ๒๓๕๖๐๘๓
โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๒
www.royin.go.th, email: ripub@royin.go.th

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.0

แอพนี้ได้รับการอัพเดทแล้วโดย Apple เพื่อใช้การลงชื่อในใบรับรองล่าสุดของ Apple

ความเป็นส่วนตัวของแอพ

นักพัฒนาแอป กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอพและการจัดการข้อมูลแก่ Apple

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัพเดทสำหรับแอพในครั้งต่อไป

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ