ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

บริษัท อุบลพยาธิ - แลบ จำกัด (Ubon Pathology Lab Co. Ltd.) มีที่ทำการอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดให้บริการตรวจชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยาทั่วไป (Surgical Pathology) รับปรึกษา สไลด์ทางประสาทพยาธิวิทยา (Neuropathology Slide Consultation) บริการและรับปรึกษาสไลด์เซลล์วิทยานรีเวช ( Pap Smear) ให้บริการและรับปรึกษาสไลด์ทางเซลล์วิทยาระบบอื่นๆ (Fine needle aspiration cytology and exfoliative cytology) แก่โรงพยาบาล และคลินิก ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

การตรวจชิ้นเนื้อ ทั้งระดับมหภาค และจุลภาค (Gross and Histological Examination) การตรวจทางเซลล์วิทยาระบบอื่นๆ (FNA และ Exfoliative cytology) รวมทั้งการตรวจสอบ ความถูกต้องของรายงานผลการตรวจ (Surgical Pathology and Cytopathology Report) ทุกราย โดย พยาธิแพทย์ และการตรวจทางเซลล์วิทยาระบบสืบพันธ์สตรี โดย เจ้าพนักงานเซลล์วิทยา ภายใต้การควบคุมคุณภาพ (Re-Screen and Quality) โดย พยาธิแพทย์ ทุกราย เป็นมาตราการที่ทาง บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด กำหนดขึ้นเพื่อคงไว้ ซึ่งมาตรฐานแห่งความถูกต้องในการวินิจฉัยโรค (Pathological Diagnosis)

บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด
637 หมู่ 18 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-317-298 , 045-314-954
โทรสาร 045-312-567 มือถือ 087-878-4588 , 099-287-4512

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.6

-ปรับประสิทธฺิภาพการแสดงผล
-ปรับระบบการค้นหาให้แม่นยำยิ่งขึ้น
-ปรับเมนูให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
-ปรับการแสดงผลให้ดูทันสมัย

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Dhrinyadecha Libha
ขนาด
35.7 MB
ประเภท
ธุรกิจ
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 12.1 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

อังกฤษ

เหมาะสำหรับอายุ
12+
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์และข้อมูลการรักษาโรคปรากฏอยู่ไม่บ่อยและไม่มาก
ลิขสิทธิ์
ราคา
ฟรี

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ