Wealthi 9+

Wealthi Finance

wealthi

ออกแบบมาสำหรับ iPad

  • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

WEALTHI (เวลธ์ติ) "เมื่อคุณฮึดสู้ เราอยู่ข้างคุณ"

ขั้นตอนในการขอสินเชื่อ
- ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น WEALTHI
- กรอกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
- หลังจากผ่านการพิจารณาให้คุณทำการส่งเอกสารยืนยันตัวตน
- หากเอกสารครบถ้วน คุณจะได้รับสินเชื่อภายใน 48 ชั่วโมง


เอกสารที่ต้องจัดเตรียมหากคุณได้รับการอนุมัติ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่จะใช้ในการรับเงิน


เงื่อนไขของสินเชื่อ
- ระยะเวลาการผ่อนชำระ: คุณจะสามารถผ่อนชำระได้แบบ 2 เดือน (62 วัน)
- ค่าธรรมเนียม: ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และคุณจะได้รับสินเชื่อเต็มวงเงิน
- อัตราดอกเบี้ย APR: แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ที่อัตราร้อยละ 36 ต่อปี, APR: 36% ตามใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์

ตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อ
กรณีกู้เงินในวันที่ 1 ก.ค. และชำระคืนทุก 31 วัน
วันที่ 1 ก.ค. ได้รับเงิน จำนวน 500 บาท
วันที่ 1 ส.ค. จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ย 31 วัน จะเกิดดอกเบี้ย 15.29 บาท หากชำระเงิน 262 บาท จะเหลือยอดเงินต้นคงค้าง 253.29 บาท
วันที่ 1 ก.ย. จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ย 31 วัน จะเกิดดอกเบี้ย 7.74 บาท หากชำระเงิน 261 บาท จะเหลือยอดเงินต้นคงค้าง 0 บาท
โดยรวมแล้วเสียดอกเบี้ยทั้งสิ้น 23.03 บาท จากยอดเงินต้น 500 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรา APR: 27.12% ต่อปี

Loan Terms
- Installment period: You will be able to pay in installments for 2 months (62 days).
- Fee: No processing fee charged. And you will get a full amount
- Interest rate APR: Effective rate at 36% per annum, APR: 36% according to Pico Finance license, Thailand

Loan Calculation Example
In case of borrowing money on July 1 and repay every 31 days
On July 1, receive an amount of 500 baht.
On August 1, the number of interest days is 31 days, the interest will be charged at 15.29 baht, if 262 baht is paid, the remaining principal balance is 253.29 baht.
On September 1, the number of interest days is 31 days, the interest will be charged at 7.74 baht, if 261 baht is paid, the remaining principal balance is 0 baht.
To sum up, total interest will be 23.03 baht on the principal amount of 500 baht, loan terms is 62 days, which is the rate of APR: 27.12% per annum.คำถามที่พบบ่อย
WEALTHI คืออะไร?
WEALTHI (เวลธ์ติ) ทำให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นเรื่อง ง่าย เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่, ทุกเวลา โดยคุณสามารถตอบคำถามไม่กี่ข้อและได้รับการพิจารณาทันที
กู้ผ่าน WEALTHI ดีอย่างไร?
ได้รับอนุมัติอย่างรวดเร็ว, ถูกกฎหมาย, ดอกเบี้ยไม่สูงและปลอดภัย ทั้งยังเป็นการสร้างประวัติทางการเงินที่ดีเพื่อทำให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นในอนาคต
WEALTHI ถูกกฎหมายหรือไม่?
WEALTHI ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง เลขที่อนุญาต 156/2560 เพื่อทำการแก้ปัญหาสินเชื่อรายย่อย

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 7.03

- Fixed Bugs

การจัดอันดับและความเห็น

3.3 จาก 5
354 รายการจัดอันดับ

354 รายการจัดอันดับ

Avarnz ,

แอพมีปัญหาเข้าล๊อกอินไม่ได้

ช่วงนี้เหมือนแอพมีปัญหาเข้าล๊อกอินไม่ได้เลย อยากให้แก้ไขหน่อยค่ะ เวลาจะเข้าไปเช็คยอดชำระก็เข้าไม่ได้ เดี๋ยวพอถึงดิลจ่ายกลายเป็นจ่ายล่าช้าอีกค่ะ

thananchakorn ,

อนุมัติจริง และง่ายคะ

แต่วงเงินได้น้อยไป ได้ครั้งละ 500 อยากให้เพิ่มวงเงินมากกว่านี้คะ
แต่อย่างน้อยก็ทำให้มีหมุนได้คะ ในสภาวะที่บางครั้งไม่เหลือเงินเลย

ความคิดเห็นของนักพัฒนา ,

Wealthi ขอบคุณสำหรับคำติชมและข้อเสนอแนะ ทางเราจะปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นครับ

daew00102 ,

หลอกลวง อย่าไปโหลดอย่าเชื่อเสียเวลา ร้องเรียนแอพหลอกลวงไปเลย

หลอกลวงเอาข้อมูล สมัครไปก้เท่านั้น เล่นตอบคำถาม ถ้าไม่เดือดร้อนจะกุ้ไหม แอพอะไรไรสาระ อย่าไปโหลดเลยครับ แจ้งร้องเรียนเอาให้ปิดแอพไปเลย

ความคิดเห็นของนักพัฒนา ,

สวัสดีครับ ทางบริษัทฯ เราไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลของลูกหรือนำข้อมูลไปเผยแพร่ที่อื่นๆ นอกเหนือจากการนำข้อมูลของลูกมาเพื่อพิจารณาสินเชื่อเท่านั้นนะครับ หากติดปัญหาเรื่องการใช้งาน สามารถสอบถามที่ไลน์ @wealthi ได้เลยนะครับ

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป wealthi ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกเก็บและเชื่อมโยงกับตัวตนของคุณ:

 • ข้อมูลติดต่อ
 • เนื้อหาของผู้ใช้
 • ตัวระบุ

ข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกับคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกเก็บรวบรวมแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับตัวตนของคุณ:

 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ตำแหน่งที่ตั้ง
 • ข้อมูลติดต่อ
 • รายชื่อ
 • เนื้อหาของผู้ใช้
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณอาจจะชอบ

มันนี่ฮับ
การเงิน
แรบบิท แคช
การเงิน
Kashjoy
การเงิน
เพื่อนแท้ เงินด่วน
การเงิน
A money
การเงิน
เงินเทอร์โบ
การเงิน