Screenshots

Description

เราเชื่อว่า ทุกๆคนมีความสามารถ มีทักษะต่างๆ อยู่ในตัว ที่สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งกับตัวเราเองและผู้อื่นได้ และเราเชื่อว่า เราต่างต้องการทักษะที่มีอยู่ในตัวผู้อื่น สำหรับการให้การช่วยเหลือตัวเราเองเช่นกัน

ทักษะความสามารถต่างๆ ที่เรามีอยู่ในตัว ไม่ว่ามันจะดูเล็กน้อย หรือยิ่งใหญ่แค่ไหน แต่มันจะเป็นประโยชน์ได้เมื่อเรามอบความสามารถที่เรามีให้แก่ผู้อื่น เมื่อมีผู้ให้ ย่อมมีผู้รับ และสิ่งตอบแทนแก่ผู้ให้นั้นก็คือความสุขใจที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนั่นเอง

Wholay จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางในการแบ่งปัน แต่เราไม่ได้แบ่งปันในวัตถุหรือทรัพย์สินเงินทอง เราให้คุณแบ่งปันทักษะความสามารถที่คุณมี เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และเปิดโอกาสให้ผู้อื่น สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้มีทักษะความสามารถที่ตรงความต้องการของตัวเองได้

เราหวังว่า Wholay จะมีส่วนช่วยสร้างสังคมที่ดี ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คน และก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านจิตใจของผู้คน จนก่อให้เกิดสังคมที่มีน้ำใจ มีการแบ่งปันที่ดีเกิดขึ้นได้ต่อไป

What’s New

Version 1.0.18

ปรับปรุงขั้นตอนการยืนยัน E-Mail และหมายเลขโทรศัพท์
ไม่บังคับใส่ข้อมูลถนนในที่อยู่ผู้ใช้งาน
แก้ไข Bug และปรับปรุงประสิทธิภาพรวม

App Privacy

The developer, Areeya Metaya (Social Enterprise) Co.,Ltd., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You Might Also Like