ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

Youmera is a Car Camera mobile client. Directly connect iPhone to car camera wirelessly. You can access the Camera on your iPhone, and share interesting pictures and video.

1.Support WiFi connection to Youmera-powered car camera
2.Live preview and playback on the iPhone
3.Take a photo with Youmera-powered wireless button. Manage and download the photos and videos and share with Your Friends

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 6.1.1

This APP version update:
1. Add 4G device binding WeChat service account notification function;
2. Adapt to new models;
3. Fix known issues;

本次APP版本更新:
1、增加4G设备绑定微信服务号通知功能;
2、适配新机型;
3、修复已知问题;

การจัดอันดับและความเห็น

2.3 จาก 5
3 รายการจัดอันดับ

3 รายการจัดอันดับ

Ddpaimini ,

Very bad

Cant playback
Always said playbak error
Difficult to connect
Plz update!!!

เนตเน่าเข้ายาก ,

Not work for ios

This app not work for ios.
When open app i add camera
It no have my cam seach seach and seach
No work everyting

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป yu xiping ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกับคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกเก็บรวบรวมแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับตัวตนของคุณ:

  • การวินิจฉัย

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอปนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ