UND Mobil 4+

VERISAY ILETISIM VE BILGI TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

iPad için tasarlandı

    • 1,0 • 1 Oy
    • Ücretsiz

Ekran Görüntüleri

Açıklama

UND, 1974 yılında Türkiye kara nakliye sektörünün her türlü sorununu ulusal ve uluslararası platformda çözmek amacıyla bir araya gelen sektör temsilcileri tarafından bir meslek örgütü kimliğiyle kurulmuştur. Aradan geçen yıllarda dünyaya hakim olan küresel ekonomi düzeni, hem Türkiye ekonomisini hem de kara nakliyesi sektörünü değiştirmiş ve sektör Türkiye’nin dikkat çekici gelişme gösteren sektörlerinden biri haline gelmiştir.

Değişen dünyaya hakim olan küresel ekonomi UND'nin de yapısını değiştirmiştir. Değişen yapısıyla UND sıradan bir mesleki örgüt kimliğinden vazgeçmiş, kimliğini 2001 yılında yeniden tanımlamıştır.

2001 yılında yapılan Olağan Genel Kurul seçimlerinde, EFQM Mükemmellik Modeli‘ne dayalı katılım esaslı yönetim modelini üyelere sunarak, sektördeki değişim beklentisine cevap veren Ömer Çetin Nuhoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Üyelerinin sahip olduğu güçle niceliksel liderliğini, niteliksel liderlikle bütünleştirmeyi hedefleyen UND faaliyetlerini etkinleştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet ağını geliştirmek için üyelerinin ihtiyaçları ve beklentilerine uygun bir organizasyon modeli oluşturmuştur.

UND’nin var oluş sebebi ile ilgili ana ilkelerin oluşturulmasından sorumlu Yönetim Kurulu, ana ilkeleri uygulamaya dönüştürecek olan ve UND’nin motoru olarak tanımlanabilecek İcra Kurulu, ana ilkelerin, UND’nin tüm hedef ve ilkelerinin tüm ülkeye ve hatta dünyaya yayılımını sağlayacak olan temsilcilikler, sorunları yönetime katılarak çözen gönüllüler olan Çalışma Grupları, organizasyon çatısını oluşturmuşlardır.

İcra Kurulu yürütmeden sorumlu iken, UND üyelerinin de icraya katılım süreci başlatılmıştır. Sektörün her bir sorununu çözmeye ya da hedefine ulaşmayı sağlayacak çalışma grupları oluşturulmuş ve gönüllü üyelerin bu çalışma gruplarında aktif olarak “icra”nın içinde yer alması sağlanmıştır. Çalışma grupları UND’de “şeffaf ve katılımcı” yönetim modelinin oluşmasına da temel teşkil etmiştir.

UND’de merkeziyetçi değil, yerinden yönetim anlayışı benimsenmiştir. Bu nedenle, 12 bölge temsilciliği organize edilmiştir. Organizasyonun sektörün dinamikleri yönünde şekil alması amacı ile Hedeflerle Yönetim benimsenmiş ve stratejileri hayata geçirecek tüm projeler, profesyonel bir kadroya sahip organizasyon ile yönetilir duruma gelmiştir.

3.5 milyar dolar yatırımı olan ve yan sektörleri ile birlikte yaklaşık 300.000 kişiye istihdam sağlayan sektörün 940 üyeli öncü kuruluşu olan UND’nin %90’ını temsil ettiği uluslararası karayolu nakliye sektörü toplam ihracatımızın değer bazında yaklaşık % 53’ünü taşımaktadır. Bu faaliyetleri ile her yıl 3-3.5 milyar dolar katma değer sağlamaktadır.

Türk taşımacılarının taşıma yaptıkları ülke sayısı her geçen gün artarken, karayolu taşımacılığı çevre, siyasal vb. nedenlerle her geçen gün daha karmaşık bürokratik bir çarka tabi olmaktadır. İşte, bu nitelikteki bir sektörün temsilcilerine hizmet vermekle yükümlü olan UND bu nedenle vizyonunu ‘Türkiye’de ve dünyada örnek-önder sektör kuruluşu olmak’ olarak revize etmiştir. Çünkü UND üyeleri sadece Türkiye’nin dış ticaretini değil “dünya dış ticaretini” taşımayı hedeflemiştir. Son yıllarda da UND’nin girişimleriyle üçüncü ülkeler arası taşımalarda Türk taşımacılarının payı artmıştır.

Yenilikler

Sürüm 1.0.2

Hatalar giderildi.
Bildirim özelliği eklendi.

Oylar ve Yorumlar

1,0/5
1 Oy

1 Oy

Uygulama Gizliliği

VERISAY ILETISIM VE BILGI TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI adlı geliştirici, uygulamanın gizlilik politikasına göre verilerin aşağıda açıklandığı gibi işlenebileceğini bildirdi. Daha fazla bilgi için geliştiricinin gizlilik politikası bölümüne bakın.

Veriler Toplanmaz

Geliştirici, bu uygulamadan herhangi bir veri toplamaz.

Gizlilik uygulamaları, kullandığınız özellikler veya yaşınız gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı Bilgi

Bu Geliştiricinin Diğer Uygulamaları

İş
Yiyecek ve İçecek
İş
Eğitim
İş
İş

Diğer Beğenebilecekleriniz

Haberler
Haberler
Haberler
Haberler
Haberler
Haberler