iPhone 截圖

簡介

「ChhoeTaigi 台語辭典App」是1 ê有30萬thóng ê字詞ê台語辭典app,予你安裝tī手機仔頂koân,隨時chah teh看,koh無需要連網路,chhiau-chhōe ê速度不止仔kín!是你學習台語、台語文siōng好、siōng利便ê ke-si!

【特色】
- 超過30萬ê台語字詞。
- 字詞資料1-pái全部chhōe。
- 適合tī手機仔頂koân使用。
- 免上網。
- 反應速度kín。
- 開放原始碼:https://github.com/ChhoeTaigi。

【支援 ê 辭典資料】
有全部超過30萬ê台語字詞。
版權kap說明:https://github.com/ChhoeTaigi/ChhoeTaigiDatabase。
字詞資料:
1. 台文華文線頂辭典
2. 台日大辭典(台文譯本)
3. Maryknoll台英辭典
4. Embree台語辭典
5. 教育部台語辭典
6. 甘字典
7. iTaigi華台辭典
8. 台灣白話基礎語句
9. 台灣植物名彙

【建議 kap 指教】
- 網站:https://chhoe.taigi.info/
- 面冊:https://www.facebook.com/ChhoeTaigi/
- Email:ngoohebi+chhoetaigi@gmail.com

多謝!

新內容

版本 1.1.3

1. 修改 iOS 10 ê介面問題
2. 修改Tńg去頂1 ê畫面ê字
3. 更新相關ê程式庫

評分與評論

5.0(滿分 5 分)
24 則評分

24 則評分

修哥.

最近有更新計畫嗎?

這是非常好用的軟體!感謝團隊的付出!
近來教育部閩南語網站不斷更新,請問貴團隊是否有考慮更新內容呢?謝謝🙏!

二手車主

非常好的台羅查詢軟體

目前唯一缺點:不能複製查詢後的字詞,希望可以改善

Nøvy

複製

希望查得的羅馬拼音可以複製

資訊

供應商
Jiaming Wu
大小
222.8 MB
類別
教育
相容性

系統需求:iOS 9.0 或以上版本。相容裝置:iPhone、iPad、iPod touch。

語言

繁體中文, 英語

年齡分級
9+
偶而/輕微的粗話或低俗幽默
偶而/輕微的成人/性暗示題材
Copyright
價格
免費

支援

  • 家人共享

    啟用「家人共享」,即可讓最多六名家庭成員使用此 App。

更多此開發者的作品

你可能也會喜歡