iPhone 截圖

簡介

「ChhoeTaigi 台語辭典App」是1 ê有30萬thóng ê字詞ê台語辭典app,予你安裝tī手機仔頂koân,隨時chah teh看,koh無需要連網路,chhiau-chhōe ê速度不止仔kín!是你學習台語、台語文siōng好、siōng利便ê ke-si!

「ChhoeTaigi 台語辭典App」是1 ê有30萬thóng ê字詞ê台語辭典app,予你安裝tī手機仔頂koân,隨時chah teh看,koh無需要連網路,chhiau-chhōe ê速度不止仔kín!是你學習台語、台語文siōng好、siōng利便ê ke-si!

【特色】
- 超過30萬ê台語字詞。
- 字詞資料1-pái全部chhōe。
- 適合tī手機仔頂koân使用。
- 免上網。
- 反應速度kín。
- 開放原始碼:https://github.com/ChhoeTaigi。

【支援 ê 辭典資料】
有全部超過30萬ê台語字詞。
版權kap說明:https://github.com/ChhoeTaigi/ChhoeTaigiDatabase。
字詞資料:
1. 台文華文線頂辭典
2. 台日大辭典(台文譯本)
3. Maryknoll台英辭典
4. Embree台語辭典
5. 教育部台語辭典
6. 甘字典
7. iTaigi華台辭典
8. 台灣白話基礎語句
9. 台灣植物名彙

【建議 kap 指教】
- 網站:https://chhoe.taigi.info/
- 面冊:https://www.facebook.com/ChhoeTaigi/
- Email:ngoohebi+chhoetaigi@gmail.com

多謝!

新內容

版本 1.1.3

1. 修改 iOS 10 ê介面問題
2. 修改Tńg去頂1 ê畫面ê字
3. 更新相關ê程式庫

評分與評論

5.0(滿分 5 分)
30 則評分

30 則評分

二手車主

非常好的台羅查詢軟體

目前唯一缺點:不能複製查詢後的字詞,希望可以改善

Nøvy

複製

希望查得的羅馬拼音可以複製

Alan Chang

超好用

會使用華文跟英文查,真正好用

App 隱私權

開發者「Jiaming Wu」尚未提供關於其隱私權實務和資料處理的詳細資訊給 Apple。如需更多資訊,請參閱開發者的隱私權政策

未提供詳細資訊

開發者送出下一個 App 更新項目時需要提供隱私權詳細資訊。

支援

  • 家人共享

    啟用「家人共享」,即可讓最多六名家庭成員使用此 App。

更多此開發者的作品

你可能也會喜歡