iPhone 截圖

簡介

- แพลตฟอร์มสำหรับตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้ป่วยระยะไกล (Telehealth)
- ลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น
- เข้าถึงผู้ป่วยและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
- ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ประกอบด้วย
1. การให้คำปรึกษาทางไกล
บริการให้คำปรึกษาทางไกลโดยแพทย์ทางไกลที่ให้คำแนะนำทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านวิดีโอคอลกับแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

2. การส่งข้อมูลทางการแพทย์จากที่บ้าน
ระบบโทรเวชกรรมมีส่วนช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ สามารถตรวจสอบสัญญาณชีพและอาการผิดปกติของผู้ป่วยจากระยะไกลได้ ได้แก่ ข้อมูลอุณหภูมิ, ความดันโลหิต, ชีพจร และ อัตราการหายใจ รวมถึงข้อมูล สุขภาพอื่น ๆ จากอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสวมใส่ หรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์เคลื่อนที่ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งจากบ้านของผู้ป่วยไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งจะต้องผ่านการยินยอมของผู้ป่วย
3. จัดเก็บข้อมูลสุขภาพ
ผู้ป่วยกรอกข้อมูลสุขภาพด้วยความสมัครใจ ประวัติการแพ้ยา, ประวัติโรคประจำตัว รวมถึงยาที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์
4. เรียกรถพยาบาล
เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ผู้ป่วยหรือบุคคลใกล้ชิดสามารถเรียกรถพยาบาล ผ่านแอพพลิเคชั่นซึ่งเชื่อมต่อกับศูนย์สั่งการที่มีระบบ AOC แต่ละจังหวัดในประเทศไทย ทำให้รถพยาบาลสามารถระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุและทำการเข้าถึงผู้ป่วยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
5. ระบบปรึกษาสุขภาพจิต
การป้องกันป่วยที่อยู่ในสภาวะเครียดหรือทุกข์ใจให้ได้รับคำแนะนำที่ดี มองเห็นทางออก และฟื้นจากความทุกข์เข้าสู่ภาวะปกติสุข ผู้ป่วยสามารถติดต่อกับนักจิตวิทยาโดยตรง ผ่าน เจ้าหน้าที่

新內容

版本 1.8

- เพิ่มภาษาพม่า

資訊

供應商
TELY 360 COMPANY LIMTED
大小
170.5 MB
類別
醫藥
相容性

系統需求:iOS 11.0 或以後版本。相容裝置:iPhone、iPad、iPod touch。

語言

日語, 泰文, 簡體中文, 緬甸文, 英語, 阿拉伯文, 韓語

年齡分級
12+
偶而/輕度醫藥/醫療資訊
位置
此 App 即使在未開啟時仍可能會使用您的位置資訊,這會縮短電池續航力。
Copyright
價格
免費

支援

  • 家人共享

    啟用「家人共享」,即可讓最多六名家庭成員使用此 App。

更多此開發者的作品

你可能也會喜歡