iPhone 截圖

簡介

Đây là một ứng dụng giúp các bạn học hơn 3000 từ tiếng anh thông dụng. Các bạn sẽ học chúng theo dạng flash card.
Ứng dụng có 3 dạng học:
- Viết tay
- Trắc nghiệm trả lời bằng tiếng Việt
- Trắc nghiệm trả lời bằng tiếng Anh

Ứng dụng hỗ trợ tất cả các loại màn hình. Yêu cầu hệ điều hành >= iOS 7.1

Cảm ơn!

新內容

版本 1.1

Bản cập nhật này đã được xác thực bằng chứng nhận mới nhất của Apple. Không bao gồm tính năng mới.

資訊

供應商
Chau Huynh
大小
4 MB
類別
教育
相容性

系統需求:iOS 7.1 或以上版本。相容裝置:iPhone、iPad、iPod touch。

語言

英語

年齡分級
4+
Copyright
價格
免費

支援

  • 家人共享

    啟用「家人共享」,即可讓最多六名家庭成員使用此 App。

更多此開發者的作品

你可能也會喜歡