iPhone 截圖

簡介

Mengenai iFaraid

iFaraid adalah aplikasi pintar yang dibangunkan untuk memudahkan umat Islam dalam membuat pembahagian harta warisan dan wasiat atau harta pusaka berdasarkan hukum Faraid.

Aplikasi ini juga direka supaya umat Islam lebih memahami struktur dan cara pembahagian faraid supaya generasi akan datang tidak lupa serta kaedah pembahagian harta yang berlandaskan syarak terus diabaikan.

Pegertian Faraid
Menurut istilah syarak, Faraid adalah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia sama ada beliau meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kematiannya. Maka harta peninggalannya akan dibahagikan kepada ahli warisnya (seperti anak, isteri, suami, ibu dan sebagainya) menurut hukum Islam.

Harta yang dibahagikan kepada ahli waris adalah baki harta yang ditinggalkan setelah ditolak segala pembiayaan pengurusan jenazah, hutang pewaris (zakat, nazar, dan sebagainya) dan wasiat yang dibenarkan oleh syarak (tidak melebihi 1/3 dari jumlah harta)

Sabda Rasulullah SAW:
"Daripada Abi Hurairah ra berkata, Sabda Rasulallah SAW: Hendaklah kamu mempelajari Ilmu Faraid dan ajarkanlah akannya, kerana ia adalah setengah ilmu, ia adalah dilupakan dan ia adalah sesuatu yang mula dicabutkan dari umatku".

Penafian:
Aplikasi ini adalah sekadar rujukan untuk pengiraan harta warisan mengikut hukum faraid secara dasar. Untuk mendapatkan rujukan terperinci, sila hubungi peguam syari'e atau pengurus harta pusaka. Kami tidak bertanggung jawab sekiranya terdapat sebarang kesilapan dalam pengiraan pada aplikasi ini.

新內容

版本 1.1

- Improve UI and UX of the app
- Fix bug and calculation error
- Add new share button

資訊

供應商
Fazreen Ferdianshah Mohd fauzi
大小
39.8 MB
類別
財經
相容性

系統需求:iOS 8.1 或以後版本。相容裝置:iPhone、iPad、iPod touch。

語言

英語

年齡分級
4+
Copyright
價格
免費

支援

  • 家人共享

    啟用「家人共享」,即可讓最多六名家庭成員使用此 App。

你可能也會喜歡