iPhone 截圖

簡介

iMuseum VFA là ứng dụng hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin về các hiện vật được lưu trữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, bao gồm các tính năng:
- Quét Voucher để sử dụng app
- Hiển thị thông tin hiện vật
- Scan QR code
- Danh sách đề xuất các hiện vật nổi bật
- Đánh dấu phòng/ khu vực đã và chưa tham quan
Ngoài ra, ứng dụng hiện đã hỗ trợ 6 ngôn ngữ chính : tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn. Ứng dụng sẽ hỗ trợ thêm những thứ tiếng khác trong thời gian sắp tới.

新內容

版本 1.0.6

- Sửa một số lỗi

資訊

供應商
VIET NAM MOBILE APPLICATION SOFTWARE JOIN STOCK COMPANY
大小
45.2 MB
類別
教育
相容性

系統需求:iOS 9.0 或以後版本。相容裝置:iPhone、iPad、iPod touch。

語言

日語, 法文, 簡體中文, 英語, 越南文, 韓語

年齡分級
4+
位置
此 App 即使在未開啟時仍可能會使用您的位置資訊,這會縮短電池續航力。
Copyright
價格
免費
App 內購買
  1. buy 3 days to use this app NT$ 70

支援

  • 家人共享

    啟用「家人共享」,即可讓最多六名家庭成員使用此 App。

更多此開發者的作品

你可能也會喜歡