iPhone 截圖

簡介

Giới thiệu và hướng dẫn bạn nấu những món ăn Việt Nam. Có rất nhiều điều để khám phá và tận hưởng với bàn tay của bạn. Có gì do dự nhiều hơn? Hoặc nấu nó cho bạn, gia đình và những người thân yêu của bạn

資訊

供應商
Chau Huynh
大小
45.8 MB
類別
書籍
相容性

系統需求:iOS 8.0 或以後版本。相容裝置:iPhone、iPad、iPod touch。

語言

英語

年齡分級
4+
Copyright
價格
免費

支援

  • 家人共享

    啟用「家人共享」,即可讓最多六名家庭成員使用此 App。

更多此開發者的作品

你可能也會喜歡