iPhone 截圖

簡介

Phah Tâi-gí 台語輸入法:Ē-sái phah 白話字、教育部羅馬字kap漢字。

【特色】
- Tī手機á頂koân ē-tàng真簡單來phah台語字。
- Ē-sái phah 2款羅馬字:白話字(台灣字)、教育部羅馬字。
- Ē-sái phah教育部漢字。
- Phah 1部分ê羅馬字就ē出現全部聲調ê字kap候選詞。
- Phah字詞頭1-ê字母就ē出現。(例:phah 【sbh】 ē出現 【sam-bûn-hî】)
- 免上網就ē-sái用。
- 完全免費。(歡迎贊助開發kap維護ê費用。)
- 開放原始碼。(https://github.com/PhahTaigi)

新內容

版本 1.0.2

修正教育部羅馬字「oo」候選詞ê問題。

評分與評論

4.7(滿分 5 分)
37 則評分

37 則評分

RonyChen

w/y ê iōng-hoat

wvy bêng-bêng bô-lō͘-ēng
ūi-siáⁿ-mih koh ài khǹg-tī keyboard téng-bīn

tan 3568556

有時拍2ê o 時,buē 回應

Have some bugs. No response when I type

09009090909

是我輸入錯誤嗎?

「gúa」「我」這個字打不出來,聲調也標錯地方

App 隱私權

開發者Jiaming Wu尚未提供關於其隱私權實務和資料處理的詳細資訊給 Apple。 如需更多資訊,請參閱:開發者的隱私權政策

未提供詳細資訊

開發者送出下一個 App 更新項目時需要提供隱私權詳細資訊。

支援

  • 家人共享

    啟用「家人共享」,即可讓最多六名家庭成員使用此 App。

更多此開發者的作品

你可能也會喜歡