iPhone Screenshots

Description

Usługa mFLOTA ORLEN umożliwia realizację mobilnych transakcji flotowych w sieci stacji ORLEN. Po zarejestrowaniu w aplikacji karty flotowej (karty wydane przez PKN ORLEN), użytkownik zyskuje możliwość wykonywania samoobsługowych transakcji zakupu paliwa, wybranych towarów pozapaliwowych czy też usługi myjni.

---------

The mFLOTA ORLEN service enables the implementation of mobile fleet transactions in the ORLEN station network. After registering the fleet card in the application (cards issued by PKN ORLEN), the user gains the option of self-service purchase of fuel, selected non-fuel goods or a car wash service.

What’s New

Version 3.0.15

Poznaj nowe funkcjonalności aplikacji mFLOTA ORLEN:

* obsługa transakcji związanych z mobilnym zakupem wybranych towarów pozapaliwowych (np. płynów do spryskiwaczy dostępnych na podjeździe stacji paliw)
* obsługa transakcji związanych z mobilnym zakupem myjni (funkcjonalność ograniczona do wybranych stacji ORLEN)
* możliwość dodawania opisu do kart podczas ich rejestracji
* dostęp do informacji o dostępnym asortymencie i aktualnych limitach dla karty
* możliwość użycia kodu eKarty do realizacji transakcji flotowej w kasie stacji
* informacja o punktach VITAY doliczanych do transakcji wykonanych w usłudze mFLOTA ORLEN

-----

Explore the new functionalities of the mFLOTA ORLEN application:

* handling transactions related to the mobile purchase of selected non-fuel goods (e.g. windscreen washer fluids available in the driveway of a petrol station)
* handling transactions related to the mobile purchase of a car wash (functionality limited to selected ORLEN stations)
* option of adding a description to the cards during their registration
* access to information about the available assortment and current limits for the card
* possibility of using the eCards code to complete a fleet transaction at the petrol station's
* information on VITAY points added to transactions carried out in the mFLOTA ORLEN service

App Privacy

The developer, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like