Screenshots

Description

Aplikacja Polska ortografia jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą poćwiczyć zasady polskiej ortografii. Nadaje się nie tylko dla uczniów szkół podstawowych czy średnich, ale także dla dorosłych, którzy chcą powtórzyć te wiadomości, których już nie pamiętają.

Będziecie mogli wybierać z ogromnej liczby testów, które zostały w przejrzysty sposób przyporządkowane do kilku kregów tematycznych. Przeważająca większość testów jest bezpłatna. Wasze wyniki będą oceniane i zapisywane, dzięki czemu będziecie mieć możliwość późniejszego sprawdzenia swoich błędów. W chwili obecnej nasza aplikacja, którą nieustannie poszerzamy i udoskonalamy, obejmuje następujące kręgi tematyczne:
- Pisownia: ó, u
- Pisownia: ch, h
- Pisownia: j, i
- Pisownia: ą, om, on i ę, em, en
- Pisownia: by, bym, byś
- Pisownia przyimków
- Głoski dźwięczne i bezdźwięczne (zakończenia: -cki, -dzki, -ctwo, -dztwo, -ski, -wski, -stwo, -wstwo, -śba, -źba, -zca, -zka, -ska)
- Pisownia: -nie: Kiedy łącznie, kiedy osobno?
- Pisownia wielką lub małą literą
- Przecinki
- Części mowy odmienne / nieodmienne (rzeczownik, przymiotnik, czasownik, liczebnik, zaimek, przysłówek, zaimek, przyimek, spójnik, wykrzyknik, partykuła), kategorie gramatyczne, przypadki, deklinacja
- Części zdania: podmiot, orzeczenie, dopełnienie (bliższe, dalsze), przydawka (przymiotna, rzeczowna, dopełniaczowa, przyimkowa), okolicznik (miejsca, czasu, celu, przyczyny, sposobu, przyzwolenia, warunku)
- Ćwiczenia ortograficzne (klasa 2, klasa 3, klasa 4, klasa 5)

Przy pomocy tej aplikacji szybko się rozeznacie w zasadach polskiej gramatyki i ortografii, przygotujecie się do szkoły, do egzaminu maturalnego oraz do egzaminów wstępnych (zarówno do szkoły średniej, jak i na uniwersytet). A co najważniejsze – będziecie bezbłędnie pisać. Z naszą aplikacją język polski już nigdy więcej nie sprawi Wam trudności.

Słowa kluczowe: polszczyzna, język polski, szkoła podstawowa, szkoła średnia, liceum, technikum, szkoła policealna, uczeń, student, edukacja wczesnoszkolna – klasy I-III, II etap edukacyjny – klasy IV-VIII, egzamin ósmoklasisty, egzaminy wstępne, matura, 1. rocznik/ klasa, 2. rocznik/ klasa, 3. rocznik/ klasa, 4. rocznik/ klasa, 5. rocznik/ klasa, 6. rocznik/ klasa, 7. rocznik/ klasa, 8. rocznik/ klasa, dysleksja, dyslektyk, sprawdzian semestralny, plan nauczania, harmonogram, teoria, korepetycje, nauczanie, klasówka, egzaminy pisemne, zasady języka polskiego, język literacki, przygotowanie do zajęć z języka polskiego

Pro Version: Abonament w kwocie 8.99 zł; faktura raz na 3 miesiące
Warunki subskrypcji:
– Opłata za prenumeratę jest pobierana w momencie potwierdzenia zakupu subskrypcji, w kwocie odpowiadającej cenie za dany okres subskrypcji
– Prenumerata wydania cyfrowego odnawia się automatycznie.
– Użytkownik może zarządzać prenumeratą (m.in. zrezygnować z dalszej subskrypcji) poprzez swoje konto w iTunes (dostęp przez ustawienia systemowe iPada lub iPhone'a).
– Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa najpóźniej na 24 godziny przed upływem bieżącego okresu prenumeraty.
– Opłata za przedłużenie subskrypcji zostanie potrącona w ciągu 24 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty i będzie zgodna z aktualnym cennikiem.
– Nie można zrezygnować z prenumeraty, za którą została pobrana opłata.


Warunki użytkowania: https://www.holucent.com/eula/
Polityka prywatności: https://www.holucent.com/privacy-policy/

What’s New

Version 1.1.1

Dodaliśmy opcję utworzenia planu nauki.

Information

Provider
Jiri Holubik
Size
31.7 MB
Category
Education
Compatibility

Requires iOS 11.2 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English, Polish

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free
In-App Purchases
  1. Pełna wersja (życie) 8,99 USD
  2. Pełna wersja (3 miesiące) 1,99 USD

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like