iPad Screenshots

Description

5 gweithgaredd rhyngweithiol wedi’i gwahaniaethu, ac sy’n cynnwys cân Jac a Bethan am gyfleoedd i bawb yn y dyfodol.

Ap cyfrwng Cymraeg wedi’i ddatblygu ar gyfer y Cyfnod Sylfaen sy’n edrych ar rai o’r swyddi gwahanol o fewn byd gwaith gan herio stereo-teipio o fewn rhai o’r swyddi fwyaf traddodiadol.

Mae’r gweithgareddau rhyngweithiol syml sydd wedi’u datblygu yn berthnasol i’r saith maes dysgu:

- Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol
- Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu (wedi’i ddiwygio i gynnwys cydran llythrennedd y FfLlRh)
- Datblygiad Mathemategol (wedi’i ddiwygio i gynnwys cydran rhifedd y FfLlRh)
- Datblygu’r Gymraeg
- Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
- Datblygiad Corfforol
- Datblygiad Creadigol.

Cefnogir yr Ap gan 7 ffilm o fewn 4 thema gwaith, a gellir ei ddefnyddio fel gweithgaredd dosbarth, grŵp neu unigol.

App Privacy

The developer, Cwmni CYNNAL, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like