Đài Nguồn Sống 4+

Quoc Viet Ngo

Được thiết kế cho iPad

    • 5,0 • 8 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng "Đài Nguồn Sống"(Phiên bản 1.0) được phát triển bởi Đài Nguồn Sống - tiếng nói của Tình yêu, chân lý và hy vọng
Sứ mệnh của Đài Nguồn Sống là phát triển chương trình phát thanh và cung cấp cho người nghe cách đi theo Chúa Giê-xu và vào Vương quốc của Ngài.
Đài Nguồn Sống giúp người nghe hiểu biết về Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi, là Đức Chúa Trời, và là Vua để họ nghe theo sự giảng dạy của Ngài, sống trong sự vâng lời, phục vụ Ngài và trở thành thành viên của một hội thánh địa phương.
Nguyền xin Thiên Chúa ban phước lành và năng lực cho quý vị để
có thể làm theo trong khi lắng nghe và tiếp nhận Lời Ngài.
Ban Biên Tập

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.4

- Sửa lỗi hiển thị chế độ Dark Appearence

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
8 đánh giá

8 đánh giá

vutunguyen ,

Amazing

Your app is help you near God more

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Quoc Viet Ngo, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tham Khảo
Giáo Dục
Giáo Dục
Giáo Dục
Tham Khảo
Giáo Dục