Геопорта‪л‬ 4+

Geoportal

Agency of Land administration and geodesy and cartography

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн мэдээлэл.

Үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн суурь 18 өгөгдлийн сангийн мэдээллийг иргэд олон нийтэд хүргэх албан ёсны аппликейшн.

Та энэхүү аппликейшныг ашиглан орон зайн суурь мэдээллүүдтэй танилцах, өөрийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг татан авч ашиглах боломжтой юм.

Үндэсний геопортал систем нь байгууллага хоорондын уялдаа холбоог ханган, нэгдсэн стандартын дагуу орон зайн өгөгдлийг бүрдүүлж, хэрэглэгчид орон зайн өгөгдлийг харах, өөрт шаардлагатай мэдээллийн нээлттэй авч ашиглах, мөн нарийвчилсан өгөгдлийг төлбөртэй татан авах боломжтой.

What’s New

Version 1.0.4

updated

App Privacy

The developer, Agency of Land administration and geodesy and cartography, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities