Screenshots

Description

МОРЕ (мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти) е годишна конференция, предназначена за всички медицински специалности, свързани с проблемите на клиничната онкология. Главната й цел е да създава, публикува и обновява национални ръководства за клинична практика, основани на доказателства, за най-актуалните локализации на солидни злокачествени тумори при възрастни и деца. Форумът се провежда във Варна, България. За повече информация, моля посетете www.more-conference.com

What’s New

Version 1.2.4

Added iPad version

App Privacy

The developer, Aggressione, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.