تکاپ‪و‬ 4+

Golden Mind Services LTD

Designed for iPhone

    • 1.5 • 2 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

از برنامه «تکاپو» برای ثبت فعالیتهای روزانه از جمله پیاده روی، دویدن و دوچرخه سواری استفاده کنید. می توانید فعالیتهای قبلی را مشاهده و میزان فعالیت روزانه و هفتگی خود رو مقایسه کنید.

What’s New

Version 1.8

تصحیح مسیر نمایش داده شده در نقشه

Ratings and Reviews

1.5 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

App Privacy

The developer, Golden Mind Services LTD, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

News
Lifestyle
Books
Health & Fitness
Health & Fitness
Entertainment

You Might Also Like

Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness