Screenshots

Description

นี้คือแอปที่คนมุสลิมจะต้องมี

"และอัลลอฮมิได้สร้างญิน และมนุษย์เพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อพระองค์" [อัซ-ซาริยาต 51:56]
เราดำรงชีพชั่วคราวในโลกนี้ก็เพื่อเตรียมพร้อมก่อนตายไปอยู่ในโลกหน้า ถาวร ไม่สิ้นสุด
“ทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตาย” [อัล-อิมรอน 3:185]

แจ้งเวลาละหมาดประจำวัน ตามตำแหน่งที่อยู่ ปรับวิธีการคำนวณได้
แจ้งเตือนก่อนเข้าเวลาละหมาด 20 นาที และแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาละหมาด
มีเข็มทิศกิบลัต ตามตำแหน่งปัจจุบัน
มีนาฬิกานับถอยหลัง บอกเวลาที่เหลือ ก่อนเข้าเวลาละหมาด
แสดงเวลาละหมาดประจำวัน พร้อมพิกัดตำแหน่ง และชื่อสถานที่
บันทึกเวลาละหมาดประจำวัน วายิบ 17 รอกาอัต ซุนนะห์ 12 รอกาอัต ละหมาดดุฮา กิยามุลลัย วิเตร และละหมาดอื่นๆตามครั้งคราว สามารถดูรายการย้อนหลังได้

บันทึกการซิกิรหลังหละหมาด การกล่าวคำตัสบีห ตะหฺมีด และตักบีร

( سُبْحَانَ اللهِ ) ( الْحَمْدُ للهِ)( اللهُ أَكْبَرُ)

บันทึกการอ่านกุรอาน อัลกะฟี อัสสัจดะห ยาซีน อัดดุคอน อัรเราะมาน อัลวากีอะ อัลมุลก์ อัลอินซาน
บันทึกการถือศีลอด
บันทึกเรียงตามวันที่ ดูรายละเอียดแต่ละวันย้อนหลังได้
บันทึกรายละเอียดทั้งหมดลงแอปและปฏิทินไอโฟนพร้อมกัน
แก้ไข ลบ รายการบันทึกได้
แจ้งเตือนให้บันทึกกิจกรรมลงแอปทุกวันหลังอีชา
แจ้งเตือนให้อ่านอัลกะฟี ทุกวันศุกร์
แจ้งเตือนถือศีลอดซุนนะหวันจันทร์ พฤหัส

มีรูปแบบการละหมาดของท่านนบี พร้อมความหมาย
มีดุอาหลังละหมาดประจำวันพร้อมความหมาย
มีดุอาประจำวันพร้อมความหมาย
มีดุอาอัซการ เช้า เย็น พร้อมความหมาย และเสียงอ่าน สามารถอ่านตามได้ หรืออ่านความหมายแบบใคร่ครวญ

มีกรุอานเล่มแดง ทั้ง 114 ซูเราะห์พร้อมความหมายและสามารถดาวโหลดเสียงอ่านทั้งเล่ม อ่านโดยเชคมิชารี มีปุ่มควบคุมเสียง ไปหน้า ถอยหลัง หยุดชั่วคราว เริ่มใหม่ เลื่อนไปมาได้ แยกเป็นซูเราะห์ แสดงแบบตาราง ค้นหาง่าย เลือกอ่านได้ และอ้างอิง

แชร์กุรอาน ดุอา

เริ่มนับวันเมื่อค่ำลงตามปฎิทินอิสลาม มักริบเป็นเวลาแรกของวัน
เลื่อนสวิทช์ เลือกเซกเมนต์ เพื่อกำหนดจำนวนละหมาดที่ทำในวันนั้น
เลือกสวิทชอื่นๆ เพื่อบันทึกจำนวนละหมาดที่ไม่มีในรายการ และเขียนรายละเอียดลงในโน๊ต
เลื่อนสวิทช์บวด เพื่อบันทึกศีลอดในวันนั้น
กดปุ่มละหมาดวันนี้ เพื่อเลื่อนมาที่วันปัจจุบัน
กดปุ่มละหมาดทั้งหมด เพื่อแสดงจำนวนละหมาดทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่ใช้งาน
กดปุ่มเลือกทั้งหมด เพื่อเลือกจำนวนละหมาดทั้งหมด
กดปุ่มไม่เลือกทั้งหมด เพื่อยกเลิกละหมาดทั้งหมด
กดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกจำนวนละหมาดในวันนั้นลงในไฟล์ และบันทึกลงปฏิทินของไอโฟน
ถ้ากดปุ่มบันทึก แล้วต้องการแก้ไข ให้ลบบันทึกในวันนั้น แล้วทำการแก้ไข จากนั้นเลือกวันที่โดยกดปุ่มเพิ่มลดวันที่ไปหน้าหรือถอยหลัง เพื่อบันทึกใหม่ในวันนั้นๆ
คัดลอกไฟล์ข้อมูลผ่านทางไอจูนเพื่อใช้กับอุปกรณ์ iOS ใหม่ได้
กดปุ่มดูทั้งหมด เพื่อดูรายการละหมาดที่บันทึกไว้
ในหน้ารายการละหมาดทั้งหมด กดเลือกแถววันที่ เพื่อดูรายละเอียดการละหมาดในวันนั้น
ในหน้ารายละเอียดละหมาด กดปุ่มเปิดปฏิทิน เพื่อดูรายการละหมาดของวันนั้นที่บันทึกในปฏิทินของไอโฟนหรือไอแพด
กดเลือกแถวเลื่อนมาทางซ้ายแล้วเลือก Delete เพื่อลบบันทึกละหมาดของวันนั้น
กดเลือกแถวค้าง 1 วินาที เพื่อเลื่อนแถว สลับวัน

ดุอา
กดเลือกละหมาดของท่านนบี เพื่อแสดงวิธีการละหมาดพร้อมคำอ่านและคำแปล
กดเลือกดุอาในละหมาด เพื่อแสดงดุอาในละหมาดและคำแปล
กดเลือกดุอาหลังละหมาด เพื่อแสดงดุอาและคำแปล
กดอัซการเช้า เพื่อฟังเสียงและแสดงดุอาอัซการเช้าและคำแปล
กดอัซการเย็น เพื่อฟังเสียงและแสดงดุอาอัซการเย็นและคำแปล
ในหน้าคำแปลอัซการ เลื่อนสไลเดอร์ไปมาเพื่อเลื่อนเสียงไปยังตำแหน่งหรือเวลาที่ต้องการ กดปุ่ม ดุอา เพื่อย้อนกลับไปยังรายการดุอา
กดปุ่มแชร์ไฟล์ เพื่อแชร์ดุอา

กุรอาน
กุรอานเล่มแดง ทั้ง 114 ซูเราะห์ โดยสำนักพิมพ์กษัตริย์ฟาฮัด พร้อมความหมายและคําอธิบาย และเสียงอ่านทั้งเล่ม แยกตามซูเราะห์ โดยเชคมิชารี รอชิด อัลอัฟฟาซี
กดเลือกซูเราะห์ เพื่อแสดงคำอธิบายและฟังเสียงอ่านกุรอานของเชคมิชารี รอชีด อัลอัฟฟาซี
ครั้งแรกที่กดเลือกซูเราะห์ ถ้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะมีการดาวโหลดไฟล์เสียงมาเก็บไว้ในแอป คอยจนดาวโหลดเสร็จ แล้วกดเลือกซูเราะห์ซ้ำอีกครั้งเพื่อฟังเสียงกุรอานพร้อมดูคำแปลและคำอธิบาย
ซูเราะห์ที่ดาวโหลดมาเก็บไว้ในแอปแล้วจะมีเครื่องหมายถูกแสดงด้านขวา
กดเลือกซูเราะห์ และเลื่อนมาทางซ้ายแล้วเลือก Delete เพื่อลบไฟล์เสียงกุรอาน เครื่องหมายถูกจะหายไป
ในหน้าคำอธิบายกุรอาน กดปุ่ม pause เพื่อหยุดชั่วคราวหรือกดปุ่ม start เพื่อฟังต่อ กดปุ่ม restart เพื่อเริ่มต้นฟังใหม่ เลื่อนสไลเดอร์ไปมาเพื่อเลื่อนเสียงไปยังตำแหน่งหรือเวลาที่ต้องการ กดปุ่ม กุรอาน เพื่อย้อนกลับไปยังรายการกุรอาน
กดปุ่มแชร์ไฟล์ เพื่อแชร์กรอานแต่ละซูเราะห์

What’s New

Version 2.51

improve user experience.
fix display for iPhone 12.
bugs fixed.

App Privacy

The developer, Mudarmeen Munlin, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Used to Track You

The following data may be used to track you across apps and websites owned by other companies:

  • Usage Data

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Usage Data

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like