ติวฟรี.com 4+

WISDOMWIDE COMPANY LIMITED

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

ติวฟรี:
แอปพลิเคชันทางการศึกษาที่ออกแบบจัดทำเพื่อให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสทบทวนความรู้ทางวิชาการและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET โดยเรียนรู้จากวิดีโอที่ติวเตอร์ดังระดับประเทศสอนในรายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

What’s New

Version 1.3.4

ปรับปรุงการทำงานทั่วไป

App Privacy

The developer, WISDOMWIDE COMPANY LIMITED, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Reference
Education