พร้อมไป PromptPai 4+

Metamedia Technology Co., Ltd.

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

พร้อมไป คือ เครื่องมือสำหรับสร้างรหัสตัวเลข 8 หลัก เพื่ออ้างอิงที่อยู่ตำแหน่งใดๆ ในประเทศไทย เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร ไม่ต้องโทรศัพท์ถามเส้นทาง และ แม่นยำ ไม่ผิดพลาดเวลาจัดส่งสินค้า หรือ เดินทางไปหา

What’s New

Version 1.0.6

แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน

App Privacy

The developer, Metamedia Technology Co., Ltd., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info
  • User Content
  • Search History
  • Browsing History
  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Location
  • Usage Data
  • Diagnostics

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Reference
Travel
Lifestyle
Travel
Education
Travel

You Might Also Like

Travel
Travel
Navigation
Travel
Travel
Navigation