ยักษ์ขาว วัดฝุ่‪น‬ 4+

ITSchool MFU

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

ยักษ์ขาว วัดฝุ่น (Yakkaw)
แอพพลิเคชันสำหรับติดตามค่าฝุ่น PM2.5 แบบเรียลไทม์ ที่เชื่อมโยงโครงข่ายสถานีวัดฝุ่นของ โรงเรียนในเครือข่ายในเชียงราย
สามารถดูข้อมูลฝุ่นสถานีใกล้บ้าน ดูแนวโน้มค่าฝุ่น พร้อมคำแนะนำแจ้งเตือน พร้อมทั้งเรียนรู้แนวทางป้องกัน เพื่อสุขภาพที่ดี
โดยความร่วมมือ 3 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สมาคมยักษ์ขาว และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติของแอพ
1. ติดตามค่าฝุ่นของ จังหวัดเชียงราย และแต่ละอำเภอ และโรงเรียนในเครือข่าย
2. ดูค่าฝุ่น PM2.5 เฉลีย 6ชม. 3ชม. 1ชม. และค่าปัจจุบัน พร้อมแสดงแนวโนมค่าฝุ่น
3. การแสดงผลแผนที่ พร้อมลูกศรแสดงภาพรวมแนวโน้มของค่าฝุ่น เพิ่ม ลด หรือคงที่
4. แสดงจุดความร้อนบนแผนที่ โดยสามารถกดเปิดไปยังสถานที่เกิดเหตุ
5. สามารถดูค่าโดยละเอียดของแต่ละสถานี ข้อมูลราย 5 นาที รายชั่วโมง และค่าเฉลี่ย
6. แสดงการจัดอันดับ ของสถานีวัดฝุ่น (รร.ที่เข้าร่วมโครงการ) พร้อมสามารถกดเพื่อบันทึกเป็นสถานีใกล้บ้าน และสามารถจัดเรียงสถานีตามระยะทาง
7. ข่าวสารและการแจ้งเหตุ และช่องทางติดต่อสมาคมยักษ์ขาว
8. ใช้ระบบสี ในการสื่อสาร ที่เข้าใจง่าย สื่อถึงความอันตรายของสถานการณ์ พร้อมข้อแนะนำ จากกรมอนามัย

พัฒนาระบบและแอพพลิเคชันโดย: ทีมพัฒนา สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการสนับสนุนของ สมาคมยักษ์ขาว

What’s New

Version 2.1

+ ปรับข้อมูลภายในแอพ
+ เพิ่มหน้าสถิติรายชั่วโมง และค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงย้อนหลัง 7 วัน

App Privacy

The developer, ITSchool MFU, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Education
News
Education
Education

You Might Also Like

Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle