รวมช่า‪ง‬ 4+

Department of Skill Development

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

แอพพลิเคชั่นการค้นหารายชื่อช่างฝีมือรายย่อยที่ผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จนมีความชำนาญการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยให้บริการทั้งหมด 3 สาขา แอพพลิเคชั่นนี้ทำให้เกิดความสะดวก ครบครัน ในการค้นหารายชื่อ สาขา จังหวัด และอำเภอ/เขต เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการในสาขาต่างๆ

What’s New

Version 3.1.5

ปรับปรุงข้อผิดพลาด

App Privacy

The developer, Department of Skill Development, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Reference
Reference