รอบรู้ AEC 17+

Gostar Company Limited

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

ศูนย์รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน : Asean

แหล่งเรียนรู้ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ คือ บรูไน, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, พม่า,ลาว, ไทย, กัมพูชา อาทิ ความเป็นมา รายละเอียดประเทศ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน ภาษาที่ใช้ และอาชีพในประชาคมอาเซียน
- ข่าวสารอาเซียน
- AEC - เออีซี คืออะไร
- คนไทยได้อะไรจาก AEC
- การเดินทางไปยังประเทศอาเซียน
- 10 สถานที่ท่องเที่ยวในอาเซียน
- รายละเอียดประเทศทั้ง 10 ประเทศ เช่น เมืองหลวง ภาษาที่ใช้ ประชากร ศาสนาที่นับถือ เป็นต้น
- น่ารู้อาเซียน ธง สกุลเงิน อาหาร ดอกไม้ เครื่องแต่งกาย
- ภาษาอาเซียน (Asean Languages) รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้กันทั่วไปในอาเซียน
- อาชีพที่สามารถทำงานได้อย่างเสรีในอาเซียน
- ข่าวสารอาเซียน
- ค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละประเทศ

What’s New

Version 1.6

- ปรับปรุงประสิทธิภาพแอพ

App Privacy

The developer, Gostar Company Limited, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Used to Track You

The following data may be used to track you across apps and websites owned by other companies:

  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Identifiers

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Photo & Video
Books
Education
Productivity
Finance
News

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education