โนบูโ‪ร‬ 4+

Noburo

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

แอปพลิเคชัน โนบูโร สวัสดิการการเงิน เพื่อพนักงานทุกระดับ
*** สำหรับพนักงานบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับโนบูโรเท่านั้น ***

โนบูโร แอปที่จะทำให้คุณจัดการหนี้ และมีเงินเก็บหลักแสน..หลักล้านได้ง่ายๆ ด้วยหลักความรู้คู่ทุน
พร้อมกับสวัสดิการสินเชื่อ การออมและลงทุน รูปแบบดิจิตัล

ฟีเจอร์ของ โนบูโร

จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย
- บันทึกรายรับ-รายจ่าย จ่ายหนี้ เงินออม
- แนะนำการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
- สรุปข้อมูลทางการเงิน เข้าใจง่าย

งบดุลชีวิต
- บันทึกทรัพย์สินหนี้สิน เพื่อเห็นภาพรวมการเงินแบบง่ายๆ
- ดูดวงการเงิน รู้ปัจจุบัน เห็นอนาคต (coming soon)

แผนปลดหนี้
- แนะนำการจัดการชำระหนี้สิน อย่างเป็นขั้นตอน
- เชื่อมต่อการการเบิกถอน และชำระกับสินเชื่อโนบูโร

ภารกิจความรู้การเงิน
- การจัดการหนี้สิน
- ลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น และจำเป็น
- ด้านการออมและลงทุน
พร้อมภารกิจใหม่ ทั้งด้านการงาน สุขภาพ ความสัมพันธ์ และสังคม เพื่อพัฒนาตัวเอง และเต็มเติมความมั่นคงของชีวิต อย่างยั่งยืน

What’s New

Version 3.3.80

Some bugs fixed and features enhancement to serve your experience with our noburo. Please update now and enjoy your benefits :)

App Privacy

The developer, Noburo, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Salary Hero
Finance
LEND U
Finance
Group Member Care
Finance
Join App-Your Web3 Experience
Finance
SCB MyProvidentfund
Finance
K-My PVD
Finance