10 Minut dla Zdrowia 4+

eHealth Solutions Sp. z o.o.

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Narzędzia stworzone w celu umacniania potencjału zdrowotnego dzieci i młodzieży w wieku 6–15 lat poprzez:
- zwiększenie poziomu aktywności fizycznej,
- utrwalanie przekonania o osobistej odpowiedzialności za zdrowie,
- kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności fizycznej i dbałości o ciało.

Narzędzia „10 Minut dla Zdrowia” zawierają przygotowane przez specjalistów zestawy ćwiczeń ogólnorozwojowych umożliwiających realizację tzw. „treningu zdrowotnego” przez dzieci i młodzież.

W celu dostosowania do zróżnicowanych potrzeb i możliwości osoby ćwiczącej, zestawy ćwiczeń różnią się stopniem trudności i intensywnością obciążenia.

W zestawach w sposób szczególny uwzględniono ćwiczenia o charakterze tlenowym (średnia i umiarkowana intensywność), które mają największe znaczenie dla budowania potencjału zdrowotnego rozwijającego się organizmu.

Zestawy ćwiczeń zostały przygotowane tak, by realizacja „treningu zdrowotnego” możliwa była w warunkach domowych, na małej przestrzeni i bez użycia przyborów. Takie rozwiązanie umożliwia codzienne podejmowanie aktywności fizycznej (np. przed wieczorną kąpielą lub w przerwie w odrabianiu lekcji)

Ćwiczenia przeznaczone są dla osób, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego (szczególnie dla osób o niskiej sprawności fizycznej, które nie uczestniczą w pozalekcyjnych formach aktywności fizycznej).

Narzędzia pełnią rolę asystenta ćwiczeń. Poprzez komunikaty głosowe i wideo, ćwiczący przeprowadzany jest przez „trening zdrowotny”. W trakcie ćwiczenia widoczny jest instruktaż pokazujący prawidłowe wykonywanie ćwiczenia i odpowiednie tempo, a także wyświetlany jest czas do zakończenia ćwiczenia i całości „treningu zdrowotnego”.

Narzędzia umożliwiają przegląd historii wykonanych ćwiczeń z uwzględnieniem zestawu oraz czasu poświęconego na „trening zdrowotny”.

What’s New

Version 1.0

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

App Privacy

The developer, eHealth Solutions Sp. z o.o., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Health & Fitness
Health & Fitness
Medical
Health & Fitness
Medical
Medical