Active Citizen App 17+

Making Yerevan a better place

TMCYC

Designed for iPad

    • 2.0 • 1 Rating
    • Free

Screenshots

Description

Welcome to Active Citizen Yerevan, your gateway to co-creating a better city together with the municipality! We believe that residents play a vital role in shaping the future of Yerevan, and this app empowers you to actively participate in the enhancement of our beloved capital.

What’s New

Version 1.4.1

English and Russian languages have been added!

Ratings and Reviews

2.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Zi___ ,

Upload image functionality

Խնդրում եմ ավելացնել նկար ներբեռնելու հնարավորություն, քանի որ շատ դեպքերում խնդիրը տեսնում և նկարում ենք , իսկ ավելի ուշ նոր բացում հայտը, որը ունի միայն նկարելու հնարավորություն ոչ թե Նկարներից նկար կամ վիդեո ներբեռնելու։
Շնորհակալություն

App Privacy

The developer, TMCYC, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Location
  • Contact Info
  • User Content

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity