Agri360 nhật ký nông nghiệp 4+

Duong Le Dai

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC BAO GỒM

- Website giới thiệu thông tin và sản phẩm.

- Ứng dụng (app) trên điện thoại

- Profile chi tiết tất cả các thành viên liên quan trong các chuỗi liên kết sản phẩm và mối quan hệ giữa các thành viên trong chuỗi liên kết.

- Nhật ký điện tử giúp minh bạch và chứng minh hoạt động của các thành viên trong chuỗi liên kết từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ. Đồng thời giúp mọi thành viên có thể giám sát chéo lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau cùng nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Bản đồ chỉ dẫn địa lý hiển thị đầy đủ các vùng sản xuất, giúp các thành viên và khách hàng thấy được vị trí phân bố của các vùng sản xuất trên bản đồ đồng thời có thể xem chi tiết một vùng nguyên liệu tại một vị trí trên bản đồ.

- Hệ thống tạo thông tin truy xuất nguồn gốc, xuất mã tem truy xuất nguồn gốc cho các lô sản phẩm được thành viên tạo ra. Mã truy xuất nguồn gốc được chấp nhận bởi Hải Quan toàn cầu.

- Sàn giao dịch sản phẩm giúp giới thiệu các sản phẩm có thông tin truy xuất nguồn gốc đầy đủ đến khách hàng trên toàn thế giới.

- Bảng tin giúp mọi thành viên và khách hàng trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin mới, giao lưu học hỏi tạo chuỗi liên kết lẫn nhau.


CHÚNG TÔI LUÔN PHẤN ĐẤU KHÔNG NGỪNG
- Giúp khách hàng có được một vùng nguyên liệu Chất Lượng - Đủ Lớn - Ổn Định Lâu Dài

- Giúp nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm của Việt Nam

- Giúp nông dân có đầu ra ổn định lâu dài, nâng cao giá bán sản phẩm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

What’s New

Version 1.4.9

Giao diện mới với nhiều tính năng hơn

App Privacy

The developer, Duong Le Dai, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Guland bản đồ quy hoạch VN
Business
iCheck Expo - Chợ sỉ online
Business
Bản Đồ Quy Hoạch Việt Nam
Business
IShopGo
Shopping
FA68 Affiliate Marketing
Business
Hợp tác xã - hoptacxa.vn
Business

You Might Also Like

Chăn nuôi thông minh
Business
Giám sát xe VCN
Productivity
SuperShip
Business
VBSP SmartBanking
Finance
BIDV Home
Finance
VPBank Money
Finance