Capturas de pantalla

Descripción

Us donam la benvinguda a l'app de l'Ajuntament de Llubí!
D'una forma molt clara i accessible, estareu al dia de la informació més rellevant del poble.
A la vostra disposició, hi ha els següents apartats:

- Novetats
- Agenda
- Salutació de la Batlessa
- Organització Municipal
- Llocs d'interès
- Dades de contacte
- Incidències
- Facebook

Novedades

Versión 2.0.0

- Correcció d'errades

Privacidad de la app

El desarrollador, Ajuntament de Llubí, ha indicado que las prácticas de privacidad de la app pueden incluir la gestión de datos descrita a continuación. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador.

No se recopilan datos

El desarrollador no recopila ningún dato en esta app.

Las prácticas de privacidad pueden variar, por ejemplo, dependiendo de tu edad o de las funciones que uses. Más información

Compatibilidad

  • En familia

    Hasta un máximo de seis miembros de tu familia podrán usar esta app si tienes En familia activado.

También te puede interesar