Screenshots

Description

Angličtina - stručný prehľad základnej anglickej gramatiky s testami
(Quick Reference of Basic English Grammar with Tests)

Ucelený a stručný prehľad základnej anglickej gramatiky kladúci dôraz hlavne na jednoduchosť, zrozumiteľnosť a prehľadnosť. Aplikácia je určená hlavne začiatočníkom.

Všeobecná časť (General)
- Abeceda (Alphabet)

Podstatné mená (Nouns)
- Členy (Articles)
- Množné číslo (Plural)
- Nepočítateľné podstatné mená (Uncountable nouns)
- Veľké písmená (Capital letters)
- Rod (Gender)
- Privlastňovanie (Nouns indicating possession)

- Zámená (Pronouns)
- Osobné zámená (Personal pronouns)
- Privlastňovacie zámená (Possessive pronouns)
- Zvratné zámená (Reflexive pronouns)
- Ukazovacie zámená (Demonstrative pronouns)
- Opytovacie zámená (Interrogative pronouns)
- Neurčité zámená (Indefinite pronouns)
- Recipročné zámená (Reciprocal pronouns)
- Vzťažné zámená (Relative pronouns)

Prídavné mená (Adjectives)
- Stupňovanie (Comparison)
- Poradie vo vete (Oder of adjectives)
- Prídavné mená s predložkami (Adjectives and prepositions)

Príslovky (Adverbs)
- Tvorenie prísloviek (Formation of adverbs)
- Príslovky intenzity (Intensifying adverbs)
- Príslovky času (Adverbs of time)
- Príslovky miesta (Adverbs of place)
- Príslovky spôsobu (Adverbs of manner)
- Stupňovanie prísloviek (Comparison)
- Pozícia prísloviek vo vete (Position of adverbs)

Slovesá (Verbs)
- Jednoduchý prítomný čas (The present simple tense)
- Prítomný priebehový čas (The present continuous tense)
- Predprítomný čas (The present perfect tense)
- Predprítomný priebehový čas (The present perfect continuous tense)
- Jednoduchý minulý čas (The past simple tense)
- Minulý priebehový čas (The past continuous tense)
- Predminulý čas (The past perfect tense)
- Predminulý priebehový čas (The past perfect continuous tense)
- Jednoduchý budúci čas (The future simple tense)
- Budúci priebehový čas (The future continuous tense)
- Predbudúci čas (The future perfect tense)
- Predbudúci priebehový čas (The future perfect continuous tense)
- Vyjadrenie budúcnosti (Expressing the future)
- Modálne slovesá (Modal verbs)
- "Used to"
- Rozkazovací spôsob (Imperative)
- Trpný rod (Passive)
- Neurčitok (Infinitive)
- Gerundium (Gerund)
- Prítomné príčastie (Present participle)
- Minulé príčastie (Past participle)
- Slovesá s predložkami (Verbs and prepositions)
- Nepravidelné slovesá (Irregular verbs)

Číslovky (Numerals)
- Základné číslovky (Cardinal numbers)
- Radové číslovky (Ordinal numbers)
- Zlomky (Fractions)
- Čas (Time)
- Dátum (Date)
- Výpočty (Calculations)

Spojky (Conjunctions)
- Priraďovacie spojky (Coordinating conjunctions)
- Podraďovacie spojky (Subordinating conjunctions)
- Podvojné spojky (Correlative conjunctions)

Predložky (Prepositions)
- Predložky miesta (Prepositions of place)
- Predložky smeru (Prepositions of direction)
- Predložky času (Prepositions of time)

Vety (Sentences)
- Vzťažné vety (Relative clauses)
- Podmienkové vety (Conditionals)
- "Wish"
- Nepriama reč (Reported speech)

What’s New

Version 1.1.1

- kompatibilita s iOS 12

Information

Seller
MacMedia
Size
4.2 MB
Category
Education
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2018 MacMedia
Price
$4.99

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like