ZingPoll 4+

Axon Active Vietnam

Designed for iPhone

    • 5.0 • 1 Rating
    • Free

iPhone Screenshots

Description

ZingPoll is an online poll maker, which provides users a simple tool to create and share a poll anytime, anywhere, via most of devices with an Internet connection. The poll result will be visualized in various types of charts; and can exported to data for reporting and analysing in web-app. You can secure your poll with password and can easily share to your friends via email, other applications and SMS. Use ZingPoll as your decision helper.

Features:
- Create different types of questions: single answer or multiple answers
- Insert images from your photo library or new images taken with your camera to your questions
- Share polls with your friends via email or other apps (Facebook, SMS,...)
- Manage your polls with an account

Disclaimer:
- ZingPoll requires network connection for using
- Creating new account can only be done on the website.

------------------------------

ZingPoll là một công cụ tạo bình chọn trực tuyến đơn giản, giúp người dùng có thể tạo một bình chọn mọi nơi mọi lúc thông qua hầu hết các thiết bị thông minh có kết nối Internet . Kết quả bình chọn được tự động minh họa qua các biểu đồ và truy xuất thành dữ liệu cho báo cáo và phân tích trên ứng dụng website. Ngoài ra, bình chọn của bạn có thể được bảo vệ bằng mật khẩu và dễ dàng chia sẻ với bạn bè qua email , các ứng dụng khác và tin nhắn SMS . ZingPoll hỗ trợ cho sự quyết định của bạn.

Tính năng:
- Tạo câu hỏi bình chọn dưới 2 dạng: chọn 1 đáp án hoặc chọn nhiều đáp án
- Chèn hình ảnh có sẵn hoặc hình chụp mới bằng ứng dụng camera vào câu hỏi
- Chia sẻ với bạn bè bằng email hoặc các ứng dụng khác như Facebook, SMS,…
- Quản lý bình chọn theo tài khoản (tài khoản đã được tạo từ phiên bản ứng dụng web)

Lưu ý:
- ZingPoll yêu cầu thiết bị điện tử phải có kết nối internet để hoạt động
- Tài khoản ZingPoll chỉ có thể dược tạo trên ứng dụng web

What’s New

Version 1.4.3

Fixed Apple review

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Axon Active Vietnam, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities