AsbestCheck 4+

Constructiv

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Deze applicatie, kan iedereen helpen die vermoedt dat hij of zij te maken heeft met een asbestverdachte toepassing. Asbest kan op vele plaatsen voorkomen - in woningen, kantoren, scholen en commerciële gebouwen, … Wees daarom steeds alert!

Bij twijfel kan je gebruik maken van deze app, om op basis van eenvoudige vragen een eerste inschatting te maken over het verdachte materiaal waar je mee te maken hebt. De app biedt tevens richtlijnen welke stappen er verder moeten genomen worden als er een vermoeden is dat een toepassing asbesthoudend is.

Asbest is een verzamelnaam voor een groep natuurlijke materialen (vezelachtige silicaten) die vanwege hun uitzonderlijke eigenschappen in het verleden vaak werden gebruikt. Asbest brengt talrijke gezondheidsrisico’s met zich mee, zeker wanneer deze vezels vrijkomen en worden ingeademd. Symptomen worden pas na lange tijd, 30 tot 40 jaar, zichtbaar.
Het risico voor inademing van asbestvezels hangt af van de mate waarin de vezels gebonden zijn met andere materialen. Daarom mag je asbesthoudend materiaal nooit breken of beschadigen.

Alhoewel de risico’s voor blootstelling aan asbest dezelfde zijn, maakt de wetgeving een onderscheid over te nemen stappen naargelang het gaat over een asbesttoepassing in een privé, dan wel in een professionele context . De app behandelt dan deze twee verschillende situaties.

Opgelet: deze app is een hulpmiddel en kan nooit volledig uitsluitsel bieden. Met het blote oog valt asbest nooit met 100 % zekerheid te identificeren. Daarvoor zijn tests nodig door een erkend laboratorium. Blijf dan ook steeds voorzichtig en roep indien nodig de hulp in van een professional!

What’s New

Version 1.0.6

- Bugfixes

App Privacy

The developer, Constructiv, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities