Screenshots

Description

- Quý khách có thể đăng ký và đăng nhập
- Tìm kiếm điểm dịch vụ trong khu vực Việt Nam (Hà Nội)
- Tìm đường đi giữa 2 điểm bất kỳ trong lãnh thổ Việt Nam
- Tra cứu thông tin tuyến Bus ở Việt Nam (Hà Nội)
- Cho phép lưu trữ và quản lý các điểm dữ liệu cá nhân

What’s New

Version 2.1.7

- Cập nhật thông báo, chỉnh sửa padding.

App Privacy

The developer, Tran Quang Trung, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like