Base Wework-Quản lý Công việc 4+

Base Enterprise

Designed for iPad

    • 3.7 • 6 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Giải pháp quản lý công việc & dự án toàn diện cho doanh nghiệp 4.0
Nền tảng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng tinh hoa của các mô hình quản lý nổi tiếng trên thế giới để giải quyết bài toán điều hành công việc và dự án của doanh nghiệp

What’s New

Version 2.10.13

Tối ưu hiệu năng và sửa lỗi

Ratings and Reviews

3.7 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Utility I ,

App tốt

app tốt

SelSel94 ,

Ui/Ux không có một tý logic

Đi clone asana trello thì chọn một cái mà clone thôi, làm tùm lum tính năng mà conflict với nhau cũng như không. Các tính năng nút bấm thiếu logic.

độ khánh tú ,

Ok

Tuyệt vời, có 1 số bù nhỏ nhưng công ty liên tục đổi mới và update

App Privacy

The developer, Base Enterprise, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Identifiers
  • Diagnostics

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Business
Business
Business
Productivity
Business
Business

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity