iPhone Screenshots

Description

Appen beräknar minimitorktid från det att omgivande byggnad är tät. Beräkningarna är lämpade för standardbjälklag av betong med Portlandcement (CEM I) som bindemedel.

Resultatet (högst upp i appen) anger en bedömning av den kortaste antalet dygn det tar för betongenkonstruktionen att torka ut till den önskade relativ fuktigheten för den härdningsmiljön som ställs in.


HJÄLP
=====
Önskad relativ fuktighet (RF) - Den RF du önskar att betongenkonstruktionen ska nå ned till kan anges mellan 85 och 90%. Vi rekommenderar 85%.

Vattencementtalet (vct) - anger förhållandet mellan vatten och cement i betong. Generellt torkar en betong med ett lågt vct (litet vatteninnehåll) fortare än en betong med högt vct (högt vatteninnehåll). I appen kan ett vct mellan 0,4 och 0,7 anges.

Konstruktionstjocklek - En tjocklek på konstruktionen mellan 10 och 25 cm kan anges. Uttorkningshastigheten för betong med olika vct påverkas olika vid olika tjocklekar.

Enkel eller dubbelsidig uttorkning? - Uttorkningen av bjälklaget är enkel- eller dubbelsidig. Filigranbjälklag kan betraktas som dubbelsidigt uttorkade om plattans totala tjocklek har räknats in i konstruktionstjockleken. Räknas endast pågjutningens tjocklek bör uttorkningen beräknas som enkelsidig uttorkning från bjälklaget. Platta på mark betraktas som enkelsidigt uttorkande.

Omgivningens temperatur och luftfuktighet - Den omgivande luftens temperatur och relativa fuktighet (RF) har betydelse för hur snabbt betongen torkar ut. Genom att utsätta betongen för torr (lågt RF) och varm luft kan uttorkningstiden reduceras avsevärt. Vilken temperatur och relativ fuktighet den omgivande luften har under uttorkningsskedet är något du kan påverka och styra själv.

Härdingsmiljö - För att uppnå en torr betong är det viktigt att uttorkningen startar så snart som möjligt efter gjutning, då betongen är som mest öppen. Efter hand tätnar den, vilket förlänger uttorkningstiden för konstruktionen. För att uppnå en betong med avsedd relativ fuktighet är det viktigt att uttorkningen startar så snart som möjligt efter gjutning, då betongen lättare avger fukt till omgivningen. Efter hand tätnar betongen mer, vilket förlänger torktiden. För uttorkning av betongen till 90% RF gäller följande härdningsförutsättningar.

1) Torr väderlek - Härdningsfaktorn vid torr väderlek anges genom att ikonen för "solen" markeras.
2) 4 veckor fuktmättad luft eller tät täckning - Härdningsfaktorn vid fyra veckors fuktmättad luft alternativt vid tät täckning anges genom att ikonen för "mattan" markeras.
3) 4 veckor regn - Härdningsfaktorn vid fyra veckors regn anges genom att ikonen för "regnmolnet" markeras.

Torkstart börjar då konstruktionen inte tillförs mer fukt, dvs när den omgivande byggnad eller konstruktionen är tät.


BAKGRUND OCH SYFTE
===================
Avsikten med projektet har varit att genom ny teknik förbättra entreprenörers tillgång till kunskap om byggfuktproblemet vid uttorkning av betong i bostadshus.

Beräkningarna är baserade på resultaten från ett tidigare projekt som bland annat utgått från forskning som bedrivits av Göran Hedenblad med flera vid Fuktgruppen vid LTH. I SBUF projektet utvecklades en metodik för bedömning av uttorkningstider av betongkonstruktioner som sammanställdes i en lathund. Lathunden baseras på fem tabeller för olika mätvärden, som sedan multipliceras samman för att bedöma antalet dygn för den uppskattade minimitorktiden under vissa förhållanden.
I den här appen har ytterligare steg tagits med automatiska beräkningar där parametrarna kan ställas in på högre detaljnivå genom interpolering av tidigare mätvärden.


OM APPEN
=========
SBUF (Svenska Byggbranschens UtvecklingsFond) har stått för initativ och finansering av Betongtorknings-appen.
Appen har producerats av Profundis.
Bakgrunden till de datavärdena i beräkningarna har baserats på Betongtorkning - lathund publicerad i SBUF Informerar 95:14.

What’s New

Version 1.2.0

Fixat en bugg som gjorde att felaktig torktid visades när appen startades och användaren själv inte ställt in vissa värden (enkel-/dubbelsidig uttorkning och härdningsmiljö).

Information

Seller
Profundis Handelsbolag
Size
5.7 MB
Category
Utilities
Compatibility

Requires iOS 6.1 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2013 Profundis HB
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like