Screenshots

Description

Ap arbennig a chyffrous ar gyfer dysgwyr ifancaf y Cyfnod Sylfaen. Mae’n cynnwys cyfres o gemau deniadol ac addysgiadol sy’n rhoi cyfle i blant ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn y Gymraeg mewn ffordd hwyliog. Mae’r gweithgareddau wedi eu cynllunio’n ofalus er mwyn adeiladu ar sgiliau llythrennedd a rhifedd penodol, yn unol â gofynion Fframwaith y Cyfnod Sylfaen.

Mae’r ap yn cyd-fynd â’r gyfres boblogaidd Archwilio’r Amgylchedd, gan Ganolfan Peniarth ac wedi ei seilio ar y pentref yn y gyfres honno. Er hyn, nid oes angen i ddefnyddwyr fod yn gyfarwydd â’r gyfres i fwynhau’r ap. Yr her yw i’r plant ymweld ag adeiladau’r pentref gan gwblhau’r gweithgareddau yno’n llwyddiannus.

English Description:

An exciting new app for the youngest learners in the Foundation Phase. It includes a series of games that will give learners the opportunity to develop their Welsh language skills in a fun and interesting way. The activities have been carefully designed to develop specific literacy and numeracy skills, in accordance with the Foundation Phase Framework.

The app accompanies the popular Canolfan Peniarth series, Exploring the Environment, and is based on the village in the series. However, users do not need to be familiar with the series to enjoy the app. The challenge for the children is to visit different buildings in the village and successfully complete the activities within them.

What’s New

Version 1.2

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Newidiadau bychain.
Minor updates.

App Privacy

The developer, University of Wales Trinity Saint David, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like