Screenshots

Description

Bicibox és un servei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que gestiona una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes particulars i una flota de bicicletes elèctriques d’ús compartit. Tant la xarxa d’aparcaments com la flota de bicicletes, es troben distribuïdes pels diferents municipis de l’AMB per tal que qualsevol ciutadà en pugui fer-ne ús un cop registrat com a usuari a www.bicibox.cat.
El servei Bicibox comprèn dues modalitats:
• Abonament Bicibox: permet disposar d’una plaça d’aparcament segur per a una bicicleta particular, tantes vegades com es vulgui (s’apliquen limitacions horàries) als municipis metropolitans on el servei està implantat.
• Abonament e-Bicibox: permet disposar d’una bicicleta elèctrica compartida per fer un desplaçament dins d’un municipi o entre municipis metropolitans on el servei estigui implantat. S’apliquen limitacions horàries i tarifes per ús.
Els principals objectius del servei Bicibox són fomentar l’ús de la bicicleta (particular o compartida) com a mitjà per a una mobilitat quotidiana sostenible, que complementi els desplaçaments a peu i els serveis de transport públic metropolitans.
Més informació a www.bicibox.cat
NOVETATS
• Presentació de la nova oferta de bicicletes elèctriques compartides e-Bicibox, amb indicació dels punts de recollida i retorn de les bicicletes, així com la seva disponibilitat en cada moment.
• Correcció d’errors.

=======================================================

Bicibox es un Servicio del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que gestiona una red de aparcamientos seguros para bicicletas particulares y una flota de bicicletas eléctricas de uso compartido. Tanto la red de aparcamientos como la flota de bicicletas, se encuentran distribuidas por los diferentes municipios de AMB con tal que cualquier ciudadano pueda hacer uso una vez registrados como usuarios en www.bicibox.cat.
El Servicio Bicibox comprende dos modalidades:
• Abono Bicibox: permite disponer de una plaza de aparcamiento seguro para una bicicleta particular, tantas veces como se quiera (se aplican limitaciones horarias) en los municipios metropolitanos donde el servicio está implantado.
• Abono e-Bicibox: permite disponer de una bicicleta eléctrica compartida para hacer un desplazamiento dentro de un municipio o entre municipios metropolitanos donde el servicio esté implantado. Se aplican limitaciones horarias y tarifas de uso.
Los principales objetivos del servicio Bicibox son fomentar el uso de la bicicleta (particular o compartida) como medio para una movilidad cotidiana sostenible, que complementa los desplazamientos a pie y los servicios de transporte público metropolitanos.
Más información en www.bicibox.cat

NOVEDADES
• Presentación de la nueva oferta de bicicletas eléctricas compartidas e-Bicibox, con indicación de los puntos de recogida y retorno de las bicicletas, así como su disponibilidad en todo momento.
• Corrección de errores.

What’s New

Version 2.2.0

Correccions d’errors i millores de rendiment.

App Privacy

The developer, AMB INFORMACIO I SERVEIS SA, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Usage Data
  • Diagnostics

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Lifestyle
Utilities
Navigation
Utilities
Travel
Travel

You Might Also Like

Navigation
Travel
Travel
Navigation
Travel
Navigation