Screenshots

Description

BIS-Online คือ ระบบการเรียนแบบออนไลน์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ สัญญาณโทรศัพท์ 3G ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าเลือกสมัครและเรียนในวิชาที่ตัวเองสนใจในลักษณะของ VOD (Video On Demand) โดยการป้อนรหัสผ่านเพื่อ Login เข้ามาเรียนศึกษาวิชาที่ลงทะเบียนไว้ตามเวลาที่ตนเองสะดวก และสามารถติดตั้งพร้อมกันได้หลายอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสะดวกในการการเลือกใช้งานตามอุปกรณ์ที่มีอยู่ ซึ่ง BIS-Online การเรียนผ่านระบบออนไลน์นั้น การผลิตสื่อให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้น
นอกจากระบบการผลิตและทีมงานที่มีคุณภาพแล้ว สิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของผู้มาเรียนคือ อาจารย์ผู้สอน ซึ่ง BIS-Online ได้มีการสรรหาอาจารย์สอนผู้ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีเทคนิคในการสอนเพื่อให้การเรียนผ่านออนไลน์เป็นเรื่องที่สนุกไม่น่าเบือ และจะทำให้ผู้เรียนสนใจที่จะติดตามในการเรียนอย่างต่อเนื่อง

What’s New

Version 1.0.7

- Update show ebook offline status.
- Bug fix

App Privacy

The developer, Openserve Co.,Ltd., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer's privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Information

Seller
Openserve Co.,Ltd.
Size
32.3 MB
Category
Education
Compatibility

Requires iOS 8.3 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like