Bizzi Expense 4+

Bizzi

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Nền tảng quản lý chi phí và đối soát tự động dành cho doanh nghiệp

- Theo dõi, ghi nhận, báo cáo, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực giúp kiểm soát chi phí sử dụng
Đối soát và quản lý chi phí dễ dàng

- Thiết lập ngân sách từng danh mục theo đơn vị phòng ban/dự án

- Phân bổ ngân sách hợp lý theo năm tài chính

- Theo dõi tình hình thông tin ngân sách còn lại, chi phí đã sử dụng

- Tính năng lọc các chỉ số trong một khoảng thời gian cụ thể khi cần đánh giá

- Hệ thống tự động cảnh báo khi vượt chi

- Giảm tối đa thời gian tập hợp chứng từ, làm đề nghị thanh toán

- Phê duyệt chi phí mọi lúc mọi nơi, tức thì qua mobile

What’s New

Version 5.2.0

This update brings several improvements and bug fixes to enhance user experience.

Enhancements
- Improved performance and speed, making the app more responsive and efficient.

We appreciate your support and valuable feedback as we continue to improve our app. If you encounter any issues or have suggestions for future updates, please don’t hesitate to reach out to us.

Download the latest version now and enjoy a seamless app experience!

App Privacy

The developer, Bizzi, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Business
Business
Business
Business
Business
Business