Bkav eGov 4+

Bkav Corporation

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Bkav eGov - Phần mềm văn phòng điện tử phiên bản dùng cho iOS.
Các chức năng:
1. Xử lý văn bản
- Quản lý, trình duyệt văn bản đến: Xem văn bản, cho ý kiến xử lý bằng text hoặc giọng nói, luân chuyển xử lý văn bản theo quy trình văn bản đến, lưu vết xử lý văn bản…
- Quản lý, trình duyệt văn bản đi: Tạo lập văn bản đi, cho ý kiến xử lý bằng text hoặc giọng nói, luân chuyển xử lý theo quy trình văn bản đi, lưu vết xử lý văn bản…
2. Điều hành công việc
- Quản lý, gửi nhận email
- Quản lý các thông báo chung
- Hội thoại, trao đổi trực tuyến
- Gửi file, chia sẻ file trực tiếp
3. Cảnh báo, nhắc việc thông minh
Bkav eGov App tích hợp chức năng cảnh báo ra màn hình điện thoại (có cảnh báo bằng âm thanh), người dùng sẽ ngay lập tức nhận được cảnh báo:
- Khi có văn bản mới được giao hoặc văn bản liên quan có cập nhật thông tin mới
- Khi có thư mới, tin mới
- Khi có hội thoại mới gửi đến bạn

What’s New

Version 1.2

Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch.

Cập nhật sửa lỗi Notification.

App Privacy

The developer, Bkav Corporation, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Utilities
Utilities
Business
Utilities
Entertainment
Entertainment

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity