BluOr Bank 4+

BlueOrange Bank AS

Designed for iPad

    • 1.0 • 1 Rating
    • Free

Screenshots

Description

[EN]
With the BluOr Bank mobile app, your bank is always within reach

Thanks to our smartphone app, you can monitor your BluOr Bank account, view the list of issued cards, activate/block your cards, view latest transactions and reserved amounts, make payments between your accounts and EUR payments to EU countries, send banking details, view currency exchange rates, make currency exchange deals etc. The app also lets you contact our banking specialists for advice or technical support if you need it.
Connect to the mobile bank using a Digipass or PIN, or set TouchID|FaceID

Safety recommendations

To protect your mobile device, always keep it locked with a passkey and never disclose the key to anyone.
Do not hand a device containing the BluOr Bank mobile app over to third parties.

The application was developed by BluOr Bank AS.

If you would like to share feedback or a suggestion, please e-mail us: info@bluorbank.lv


[LV]
Mobilā aplikācija BluOr Bank – Tava banka vienmēr ar Tevi

Ar mūsu mobilās aplikācijas BluOr Bank palīdzību savā mobilajā ierīcē jūs varat pārvaldīt kontu atlikumus, pārlūkot maksājumu karšu sarakstu, aktivēt/bloķēt kartes, pārlūkot nesenās transakcijas un kontā rezervētās summas, veikt pārskaitījumus starp saviem kontiem, veikt EUR maksājumus uz ES valstīm, nosūtīt rekvizītus, pārlūkot valūtu kursus, veikt valūtas maiņas darījumus utt. Izmantojot aplikāciju, jūs varat sazināties ar bankas speciālistiem, lai saņemtu konsultāciju vai tehnisko atbalstu.
Pieslēdzieties mobilajai bankai, izmantojot Digipass vai PIN kodu, vai uzstadiet TouchID|FaceID

Drošības ieteikumi

Vienmēr izmantojiet un nekad neizpaudiet savas mobilās ierīces paroli.
Nenododiet mobilo ierīci, kurā ir instalēta mobilā aplikācija BluOr Bank, trešajām personām.

Mobilo aplikāciju izstrādāja BluOr Bank AS.

Atsauksmes un ierosinājumus lūdzam sūtīt pa e-pastu: info@bluorbank.lv


[RU]
Мобильное приложение BluOr Bank – твой банк всегда с тобой
С помощью нашего мобильного приложения BluOr Bank, используя только свой мобильный телефон, вы можете контролировать состояние счета, просматривать список карт, активировать/блокировать карты, просматривать последние транзакции и зарезервированные суммы, производить перечисления между своими счетами, и платежи в евро в страны ЕС, отправлять реквизиты, просматривать курсы валют, осуществлять сделки по обмену валюты и т.д. Используя приложение, вы также можете обратиться к специалистам банка за консультацией и технической поддержкой в случае возникновения вопросов.
Подключайтесь к мобильному банку, используя Digipass или PIN-код, или установите TouchID|FaceID

Рекомендации по безопасности

В целях защиты своего мобильного устройства всегда используйте пароль и никому его не разглашайте.
Не передавайте мобильное устройство, на котором установлено мобильное приложение BluOr Bank, третьим лицам.

Мобильное приложение разработано BluOr Bank AS.
Отзывы и предложения вы можете присылать на э-почту: info@bluorbank.lv

What’s New

Version 3.39

EN
We are constantly working to improve our application providing you with the best user experience. In this version we added the ability to configure a user/client profile when logging into the application for the first time, some bugs have been corrected and minor visual improvements have been made. Update the application for a better user experience.
 
LV
Mēs pastāvīgi strādājam, lai uzlabotu mūsu lietojumprogrammu, nodrošinot jums labāko lietotāja pieredzi. Šajā versijā ir pievienota iespēja konfigurēt lietotāja/klienta profilu, pirmo reizi pieslēdzoties lietotnē, izlabotas kļūdas un veikti nelieli vizuāli uzlabojumi. Atjauniniet lietojumprogrammu labākai lietošanas pieredzei.
 
RU
Мы постоянно работаем над улучшением нашего приложения, чтобы обеспечить вам наилучший опыт использования. В этой версии добавлена возможность настроить профиль пользователя/клиента при первом входе в приложение, исправлены ошибки и внесены небольшие визуальные улучшения. Обновите приложение для лучшего опыта пользования.

Ratings and Reviews

1.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Nickname8520 ,

Nestrādā

Aplikācija atveras un rāda melnu ekrānu

App Privacy

The developer, BlueOrange Bank AS, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Diagnostics

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Klix app
Finance
Luminor Latvija
Finance
Industra Bank
Finance
iRietumu HD
Finance
Seesam Health Latvia
Finance
Swedbank Latvija
Finance