Zrzuty ekranu

Opis

Skala BVAS to narzędzie w formie kwestionariusza, służące do pomiaru nasilenia chorób z grupy zapalenia naczyń. BVAS/WG jest skróconą wersją tej skali. Stosuje się ją do oceny aktywności ziarniniaka Wegenera.

Prezentowana bezpłatna aplikacja to wygodny sposób na skorzystanie ze skali BVAS/WG, w dowolnym momencie, bez konieczności wypełniania drukowanych formularzy. Układ aplikacji odzwierciedla budowę kwestionariusza. Składa się z 9 głównych modułów (oraz dodatkowego „Inne”), które odpowiadają grupom narządów i układów. W każdej grupie wymienione są objawy chorobowe. Można im przypisać odpowiednio 1 lub 3 punkty (1 to tzw. mały objaw, 3 - duży objaw).

System automatycznie wprowadza punktację i dokonuje obliczeń. Wystarczy przy każdym z objawów wybrać jedną z dwóch możliwości - „przetrwałe” lub „nowe/pogorszone”. Otrzymany na tej podstawie wynik składa się z dwóch części. Pierwsza to liczba objawów w poszczególnych kategoriach (duże nowe/pogorszone, małe nowe/pogorszone, duże przetrwałe i małe przetrwałe). Druga część wyniku to ocena aktualnego stanu choroby, według następującej skali: ciężka/zaostrzenie, ograniczona/zaostrzenie, stan stabilny, remisja.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji medycznych oprócz korzystania z aplikacji koniecznie zasięgnij porady lekarza.

Źródło danych: http://api.lekseek.com/mobile/bvas/BVAS.pdf

Co nowego

Wersja 1.4.2

Usprawnienie aplikacji.

Prywatność w aplikacji

Deweloper (LekSeek Polska Sp. z o.o.) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane nie są gromadzone

Deweloper nie gromadzi żadnych danych z tej aplikacji.

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka