Cổng dịch vụ công TP. Đà Nẵng 4+

Danang City

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

DVC - Cổng dịch vụ công - Đà Nẵng

Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng là nơi người dân, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính và theo dõi tình hình xử lý trực tuyến. Bên cạnh đó, Cổng dịch vụ công cung cấp chức năng tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ, thông tin thủ tục hành chính của các Sở Ban Ngành, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, Xã, Phường của thành phố Đà Nẵng

* Từ khóa tìm kiếm:
da nang, danang, đà nẵng, dịch vụ công, dịch vụ công đà nẵng, dich vu cong, dich vu cong da nang, dvc

What’s New

Version 1.5

- Bổ sung tính năng trong menu, và sửa lỗi.

App Privacy

The developer, Danang City, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Lifestyle
Travel
Utilities
Utilities
News
Navigation

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities