iPhone Screenshots

Description

Camera người bán là ứng dụng tạo hình ảnh sản phẩm của bạn thêm thu hút.
+ Chụp ảnh có sẵn số điện thoại, tên shop, logo nhằm tạo sự chuyên nghiệp và đảm bảo hình ảnh không bị người khác sự dụng.
+ chèn khung sản phẩm hàng loạt
+ Gắn nhãn, số điện thoại, tên shop, logo vào hàng loạt ảnh.
+ Gắn thước đo
+ Xoá nền sản phẩm.

Ứng dụng vẫn còn đang tiếp tục phát triển. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý cả các người bán hàng.

What’s New

Version 1.5.5

Thêm thước kẻ 2 chiều

App Privacy

The developer, Tran Dung, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like