Screenshots

Description

Dyma Ap ar gyfer plant rhwng 3 a 5 mlwydd oed sy'n cynnwys 30 o ganeuon a rhigymau hwyliog, gwreiddiol gan Caryl Parry Jones a Steffan Rhys Williams. Mae'r caneuon wedi eu cyfansoddi yn arbennig er mwyn gallu cael eu defnyddio mewn gwahanol ardaloedd, tu mewn a thu allan, o fewn dosbarthiadau'r Cyfnod Sylfaen.

Yn ogystal ag animeiddiadau ar gyfer pob cân, mae'r Ap yn cynnig cyfle i blant i ganu drwy ddilyn y geiriau ar y sgrin (dull Carioci), gydag opsiwn i ganu i'r cyfeiliant yn unig, neu ganu gyda Caryl a Steffan!

Mae llyfr Caneuon Cŵl 1 ar gael i'w brynu o siopau llyfrau i gyd-fynd â'r Ap hwn, sy'n cynnwys sgôr gerddoriaeth ar gyfer pob cân.

Here is an App for children between 3 to 5 year old that includes thirty new, original, fun songs by renowned singer song writers, Caryl Parry Jones and Steffan Rhys Williams. All the songs have different themes, and all of which have been composed accordingly to support and aid teachers to deliver certain aspects of the Foundation Phase.

As well as having simple animations for each song, the App offers children the opportunity to sing the songs trhough the Karaoke feature, with th accompaniment alone, or to sing with Caryl and Steffan.

The Caneuon Cŵl 1 book is available to buy from local bookshops, and includes music scores for each and every song within this App.

Information

Seller
University of Wales Trinity Saint David
Size
13 MB
Category
Education
Compatibility

Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Canolfan Peniarth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Price
$4.99

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like