Screenshots

Description

30 o ganeuon hwyliog i blant 3-5 oed gan Caryl Parry Jones a Steffan Rhys Williams

30 fun songs for children 3–5 years old by Caryl Parry Jones and Steffan Rhys Wiliams

Dyma Ap ar gyfer plant rhwng 3 a 5 mlwydd oed sy'n cynnwys 30 o ganeuon a rhigymau hwyliog, gwreiddiol gan Caryl Parry Jones a Steffan Rhys Williams. Mae'r caneuon wedi eu cyfansoddi yn arbennig er mwyn gallu cael eu defnyddio mewn gwahanol ardaloedd, tu mewn a thu allan, o fewn dosbarthiadau'r Cyfnod Sylfaen.

Yn ogystal ag animeiddiadau ar gyfer pob cân, mae'r Ap yn cynnig cyfle i blant i ganu drwy ddilyn y geiriau ar y sgrin (dull Carioci), gydag opsiwn i ganu i'r cyfeiliant yn unig, neu ganu gyda Caryl a Steffan!

Mae llyfr Caneuon Cŵl 1 ar gael i'w brynu o siopau llyfrau i gyd-fynd â'r Ap hwn, sy'n cynnwys sgôr gerddoriaeth ar gyfer pob cân.

Here is an App for children between 3 to 5 year old that includes thirty new, original, fun songs by renowned singer song writers, Caryl Parry Jones and Steffan Rhys Williams. All the songs have different themes, and all of which have been composed accordingly to support and aid teachers to deliver certain aspects of the Foundation Phase.

As well as having simple animations for each song, the App offers children the opportunity to sing the songs trhough the Karaoke feature, with th accompaniment alone, or to sing with Caryl and Steffan.

The Caneuon Cŵl 1 book is available to buy from local bookshops, and includes music scores for each and every song within this App.

What’s New

Version 1.0.3

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

App Privacy

The developer, University of Wales Trinity Saint David, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like