Clash Master Puzzle 4+

Nguyen Hien Van

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Clash Masters is a simple classic runner game! In this game, you will lead your crowd, choose the best gate to upgrade it, clash & run to the finish line!

You will have to control an army of little stickman, fight enemies and reach the finish line to complete the level.
You also will be able to increase the size of your army by purchasing upgrades with the collected coins, and going through colored doors.

Multiple skins are available to play and you can also change your army’s color to fit your own style!

Download Clash Master and be the leader of the biggest crowd in the world!

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Nguyen Hien Van, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi