Στιγμιότυπα

Περιγραφή

A 4K reboot of the classic retro game snake introduced in 1997. Remade with gorgeous hand-drawn 2d art and a 3d snake.

A 4K reboot of the classic retro game snake introduced in 1997. Remade with gorgeous hand-drawn 2d art and a 3d snake. The snake's mechanics are completely new. This 3d snake can bend, and change size and speed during game-play, something you won’t see in any other snake games. A state of the art game with the retro beloved gameplay of snake 97.

Nibble your way through 100 amazing rounds in 5 worlds with 20 different bosses! The quest is easy: avoid all obstacles and eat the remaining fruit. The reptile will increase in size and speed after eating, especially if you eat the meat. Soda can make you smaller again. If you touch a turbo booster, your speed will increase rapidly for a few seconds, so try not to crash!
Bonus letters appear during your nimble quest. You better get them because if you complete the word ‘bonus,’ then you will get your hearts refilled and fat bonus points.

Features:
* Beautiful hand-drawn 2D art rendered in 4K
* 3d snake that bends and grows.
* Map with 5 beautiful worlds
* Lots of gameplay, 100 rounds, 20 bosses.
* World leaderboard.
* A state of the art game with the beloved retro gameplay of snake 97.

Τι νέο υπάρχει

Έκδοση 1.0.1

* NEW FEATURE: Run the snake with 'SPACE'.
* Glitch fixed that made you invulnerable.
* Hit boxes fixed. Now the hit box detection is more accurate.
* Bosses fixed. The lightening now appears in places that are not impossible to reach.
* Better handling of mouse selection in map area.
* More music. Much more music variety added during gameplay.
* Speed portals are now seen much easier.
* Some rounds are corrected in world 5. (was impossible)

Απόρρητο εφαρμογής

Ο δημιουργός CrazySoft Limited δεν έχει δώσει στην Apple λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου και τον χειρισμό δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πολιτική απορρήτου δημιουργού.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες

Ο δημιουργός θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες προστασίας απορρήτου όταν υποβάλει την επόμενη ενημέρωση της εφαρμογής.

Υποστηρίζει

  • Οικογενειακή κοινή χρήση

    Έως και έξι μέλη της οικογένειας θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή με ενεργοποιημένη την Οικογενειακή κοινή χρήση.

Περισσότερα από αυτόν τον προγραμματιστή