Snímky obrazovky

Popis

Mluvte česky v hotelu, na nádraží, v obchodě, s přáteli...
Speak Czech at the hotel, railway station, shop, with friends...
1300 užitečných frází, 2500 slov a 750 kvalitních fotografií.
1300 useful phrases, 2500 words and 750 high quality photos.

1. Každodenní konverzace - Everyday conversation
Jsem ráda, že vás vidím. - Nice to see you.
Omlouvám se, že jdu pozdě. - I'm sorry for coming late.

2. Cestování - Travelling
Kde se kupují jízdenky? - Where can I get tickets?
Autobus má patnáct minut zpoždění. - The bus is fifteen minutes delayed.

3. Dovolená - Holiday
Je tento stůl volný? - Is this table free?
Účet prosím. - The bill, please.

4. Ve městě - In a city
Vezmete mě do centra města? - Will you take me to the city centre?
Přijímáte kreditní carty? - Do you accept credit cards?

Novinky

Verze 2.7

We have improved the compatibility with iOS 13.

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojář Petr Kulaty nesdělil společnosti Apple podrobnosti o svých opatřeních na ochranu soukromí a o nakládání s daty. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých vývojářem.

Podrobnosti nebyly poskytnuty

K doplnění podrobných informací o ochraně soukromí bude vývojář vyzván při zveřejnění příští aktualizace pro tuto aplikaci.

Podporuje

  • Rodinné sdílení

    Se zapnutým Rodinným sdílením bude moci tuto aplikaci používat až šest členů rodiny.

Další od tohoto vývojáře

Také by se vám mohlo líbit